Oddelek za onkologijo premajhen za potrebe pacientov, želijo si dodatnih kapacitet

Na oddelku za onkologijo UKC Maribor je tokom epidemije delo potekalo skorajda nemoteno. V sklopu pomoči drugim oddelkom so prevzeli sistemsko zdravljenje raka pljuč v celoti. Težava je ta, da je postelj na tem oddelku premalo. Mariborski onkološki center namreč pokriva ves severovzhod Slovenije.

Polovica osebja v pomoč drugim oddelkom

Predstojnica Oddelka za onkologijo, Maja Ravnik, dr. med. nam je dejala, da je bila edina reorganizacija dela v sklopu splošne pomoči ostalim oddelkom, ki so se soočali z okužbami. Približno polovici osebja, predvsem tehnikov zdravstvene nege, je odšlo v pomoč na druge oddelke: „Hkrati pa smo zdravljenje omogočali neprekinjeno tako v prvem kot v drugem valu.

Prevzeli sistemsko zdravljenje raka pljuč

Edina večja prilagoditev je bila ta, da so v sklopu pomoči drugim oddelkom, prevzeli sistemsko zdravljenje raka pljuč v celoti. To je pomenilo, da so njihov oddelek, ki ima 10 postelj, popolnoma zasedli z bolniki, ki prejemajo večdnevno kemoterapijo oz. sistematska zdravljenja in tako onemogočili hospitalizacijo bolnikom, ki potrebujejo paliativno oskrbo oz. zdravljenje zapletov. Ti bolniki so bili hospitalizirani na drugih oddelkih UKC Maribor.

Oddelek za potrebe premajhen

Soočajo pa se s težavami, saj je oddelek za potrebe premajhen. „Sedaj še teh 10 postelj, ki smo jih imeli, nimamo na voljo. To je nekaj, kar bo potrebno hitro urediti. Pišem prošnje, opozarjam na višjem, nacionalnem nivoju.“ Ravnikova je opozorila na to, da so v tem delu Slovenije bolniki skorajda depreviligirani.

Želijo si povečati možnosti obsevanja

Objekt je bil izgrajen tako, da se lahko dogradijo tri nadstropja, zato možnosti za širitev so, zatakne se pri finančnih sredstvih. Dogradnja takšnega objekta bi bila zagotovo večmilijonska. “Hkrati je želja na področja radioterapije, da bi povečali možnosti obsevanja. Trenutno imamo dva aparata, želja je, da bi imeli vsaj tretjega, možnosti so za štiri, to bi bilo za potrebe dovolj. Gre za velik in drag poseg, to mora biti na nivoju države.”

 

Oddaj komentar