Podaljšali bodo cesto Proletarskih brigad

Vir: Google Street View

Potem ko so v Mestni četri Studenci že več kot 15 let opozarjali, da bi Maribor moral dobiti obvoznico, saj bi se tako vsaj delno razbremenil precej gost promet skozi osrčje Studencev, je zdaj jasno, da bo župan Mestne občine Maribor Andrej Fištravec z ministrom za infrastrukturo in prostor Petrom Gašperšičem prihodnji torek podpisal sporazum za sofinanciranje projekta.

Vir: Google Street View
Vir: Google Street View

Maribor naj bi končno dobil tako imenovano zahodno obvoznico, podaljšanje ceste Proletarskih brigad pa sovpada s tem projektom. Do sedaj v državnem proračunu tega denarja preprosto naj ne bi bilo, kot kaže, pa se je situacije vendarle obrnila. Po podpisu, ki je napovedan za prihodnji torek, 31. januarja, naj bi pričeli graditi prihodnje leto.

Vir: Google Street View
Vir: Google Street View

Manj prometa po Erjavčevi in Limbuški
Nova cesta naj bi bo potekala od Qlandije, mimo Pekrske gorce in se pri cesti Graške gore navezala na Limbuško cesto. Marta Drozg, predsednica Komisije za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varstvo okolja pri MČ Studenci poudarja, da je pri tem projektu bistvenega pomena razbremenitev trenutno zelo prometno obremenjene Erjavčeve ulice in Limbuške ceste. “Limbuška je tako ali tako preozka, to občani že ves čas opozarjamo. Poleg tega ne more sredi naselja neka tako tranzitna cesta potekat. Limbuška, Sokolska in Erjavčeva pa sploh ne morejo biti državne ceste, ampak se vsa ta leta borimo, da postanejo mestne ceste, ker tečejo skozi bivalna naselja. Zato se borimo za podaljšek. Za ta dva kilometra ceste! Kar pa bi bilo dobro tudi za Radvanje in za Pekre“, je razlagala Drozgova. Upajo, da se tokrat projekt zares uresniči.

Oddaj komentar