Okužba je nevarna v primeru, če vztraja več let

Vir: Pixabay.com

Vodja Državnega programa zgodnjega odkrivanja predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu ZORA pravi, da naj bi se v življenju prekužili z virusom HPV skoraj vsi spolno aktivni ljudje, okužba pa je nevarna le v primeru, če vztraja več let.

V okviru programa ZORA imajo ženske vsake tri leta pregled materničnega vratu pri svojemu izbranemu ginekologu. Pogostejši preventivni pregledi naj ne bi bili potrebni.

Če ženska nima izbranega ginekologa, jo povabijo preko registra ZORA

Vsaka prebivalka Slovenije, stara od 20 do 64 let, je vključena v program ZORA. „Na presejalni ginekološki pregled jo povabi izbrani osebni ginekolog tako, da pregled opravi v treh letih (+/- 3 mesece) od zadnjega pregleda, po potrebi ginekolog pošlje tudi opomnik,“ je za naš medij odgovorila Urška Ivanuš, vodja programa ZORA, in dodala: „Register ZORA na Onkološkem inštitutu Ljubljana služi kot varovalka in pošlje centralno vabilo, v kolikor pri ženski tudi v četrtem letu ne zabeležimo brisa materničnega vratu za citološki pregled. Ženska se lahko na ginekološki pregled naroči tudi sama vsake 3 leta, v tem primeru je ginekolog ne vabi.“ Ženske brez izbranega osebnega ginekologa vabi register ZORA.

FOTO: Pixabay.com

Pogostejši pregledi po besedah Ivanuševe niso potrebni

„Rak materničnega vratu raste počasi in rabi praviloma več kot 10 let, da napreduje od prvih blagih,atipičnih sprememb preko predrakavih sprememb v raka. Za uspešno odkrivanje predrakavih sprememb tako pri ženskah, ki nimajo ginekoloških težav, zadošča pregled vsako tretje leto, če sta izvida dveh testov, opravljenih v obdobju enega leta, negativna,“ meni Ivanuševa. Izpostavila je, da pogostejši preventivni pregledi niso potrebni, „saj se predrakave spremembe v celicah materničnega vratu praviloma razvijajo vrsto let in jih z rednim pregledovanjem na tri leta pravočasno odkrijemo.“ Ob tem je tudi zapisala, da „pogostejše preglede odsvetujemo, saj so precej pogoste prehodne patološke spremembe materničnega vratu, ki izzvenijo same po sebi brez zdravljenja, še posebej pri mladih ženskah.“ Povzročile naj bi jih prehodne, klinično nepomembne okužbe s HPV.

V življenju se skoraj vsi prekužijo z virusom HPV

Izpostavila je, da naj bi se v življenju prekužili skoraj vsi spolno aktivni ljudje, okužba pa je nevarna le v primeru, če vztraja več let, pri tem je še dodala, da „okužbe s HPV ne znamo zdraviti, zdravimo le spremembe materničnega vratu visoke stopnje, če jih okužba povzroči“.

Kaj pa, če ženska materničnega vratu nima več?

Kako pa je z ginekološkimi pregledi žensk, ki so jim že odvzeli maternični vrat, mogoče tudi maternico? Ivanuševa pravi, da je program ZORA namenjen zgodnjemu odkrivanju in zdravljenju predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu, če tega ni, potem tudi nima teh preventivnih pregledov. Ženska v tem primeru hodi na kontrolne preglede, na katere jo vabi ginekolog. Pri tem Ivanuševa izpostavlja, da naj bodo ženske še vedno pozorne na zgodnje simptome in znake ginekoloških bolezni. Na pregled pri svojem izbranem osebnem ginekologu naj se naročijo takoj, ko se pojavijo kakršne koli ginekološke težave. Prav tako je dobro, da se redno udeležujejo kontrolnih pregledov, če so imele v preteklosti bolezenske spremembe rodil in so jim zato priporočali nadaljnje preglede.

Slika je simbolična. Vir: Pixabay.com

Več kot 70 odstotkov žensk se pregledov programa ZORA redno udeležuje

„Rak materničnega vratu je med raki izjema, saj o njem vemo dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov primer tega raka. Ženske, ki redno hodijo na presejalne preglede, imajo kar 70–80 % manjšo verjetnost, da bodo kadarkoli zbolele za rakom materničnega vratu. Prav tako imajo izjemno majhno tveganje za raka materničnega vratu tudi ženske, ki so bile cepljene proti HPV še pred prvo okužbo,“ nam je razložila in dodala: „Če je ženska cepljena proti HPV in se redno udeležuje presejalnih pregledov, je verjetnost, da bo zbolela za rakom materničnega vratu, izjemno majhna.“ Slovenske ženske so program ZORA dobro sprejele in več kot 70 odstotkov se jih redno udeležuje presejalnih pregledov vsake tri leta. Ivanuševa želi, da bi bil ta odstotni delež še višji: „V DP ZORA si prizadevamo ozaveščati ženske o pomenu zgodnjega odrivanja predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu in redne udeležbe presejalnih ginekoloških pregledov.“

Oddaj komentar