Višje sodišče ustavilo postopek zaradi nenošenja zaščitne maske. Teršek: Tisti, ki so plačali globo, lahko zahtevajo vračilo!

Slika je simbolična. FOTO: Pixabay.com

Višje sodišče v Kopru je ustavilo postopek zoper osebo, ki ni nosila maske. Ustavni pravnik Andraž Teršek zdaj poziva ljudi, ki so plačali globo zaradi nenošenja maske, naj zahtevajo vračilo plačane gobe.

Višje sodišče v Kopru je ustavilo postopek zoper moškega, ki ni nosil maske, z jedrom : <em>”Predpis, ki določa obvezno uporabo zaščitnih mask, ni bil izdan v okviru napotitve iz 39. člena ZNB in v posledici ne gre za prekršek iz 14. točke prvega odstavka 57. člena ZNB.” Zapisali so še: “Nikomur ne sme biti izrečena sankcija za prekršek, če dejanje ni bilo z zakonom, uredbo ali odlokom samoupravne lokalne skupnosti določeno kot prekršek, preden je bilo storjeno, in če za tako dejanje ni bila predpisana sankcija za prekršek (2. člen Zakona o prekrških, v nadaljevanju ZP-1).” 

Ustavni pravnik Andraž Teršek se je na to odzval: “V pravu “domneve” nimajo kaj iskati, na temelju “domnev” in napačno spisanih pravnih predpisov se LJUDI NE SME KAZNOVATI!! GLOBOK PRIKLON IN POKLON VIŠJEMU SODIŠČU V KOPRU!! Ki je storilo, kar bi Ustavno sodišče MORALO storiti že zdavnaj!!”

Poziv vsem, ki so plačali globo, da zahtevajo vračilo

Ob tem pa je pozval: “Vsi, ki ste bili iz tega naslova (nenošenje obrazne maske) kaznovani /oglobljeni, lahko (tudi to trobim že ves čas) zahtevate od države vračilo plačane globe, ker ste plačali nekaj, kar niste bili dolžni plačati, tega pa pravno niste vedeli – to pravno veste zdaj. Globe iz tega naslova so NIČNE, ker TO NI PREKRŠEK!!”

Teršek je citiral zadnji del sodbe koprskega višjega sodišča, kjer je zapisano, da je “odločilno drugo vprašanje, to je, ali dopolnilna norma, kakršna je predpisana, res le dopolnjuje blanketno normo 2. točke prvega odstavka 39. člena ZNB, ali pa presega napotitev iz te norme. Če presega napotitev, prekršek v zakonu ni določen, in pogoj za kaznovanje iz 2. člena ZP-1 ni izpolnjen.” 

ZGODOVINSKA SODBA VIŠJEGA SODIŠČA V KOPRU!
***
KONČNO !!!
TO DOPOVEDUJEM, DAN ZA DNEM, ŽE ENO LETO!!!
V pravu "domneve"…

Objavil/a Andraž Teršek dne Ponedeljek, 03. maj 2021

Ne gre za prekršek

Pa tudi, da je v predmetni zadevi šlo za neuporabo zaščitne maske na odprtem javnem prostoru in da je “vlada poleg predmetnega odloka sprejela tudi Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in se ni odločila za urejanje zaščitnih ukrepov (uporaba mask, razkuževanje) v odloku o omejitvah gibanja. Prav tako se Vlada v Odloku ni odločila za uporabo besedne zveze “prepove se gibanje osebam, ki ne uporabljajo zaščitnih mask, na odprtih javnih prostorih” ali “na odprtih javnih prostorih se lahko gibljejo samo osebe, ki uporabljajo zaščitne maske”. Podobnih primerov, ko je določena na primer obvezna uporaba varnostnih pasov med vožnjo ali obvezna uporaba čelad na gradbiščih, ne razlagamo kot poseg v svobodo gibanja, zato po prepričanju pritožbenega sodišča nič drugače ne velja tudi za obvezno nošenje zaščitnih mask. Razlaga, da gre pri obvezni uporabi zaščitnih mask za omejitev gibanja, je zato po prepričanju pritožbenega sodišča, preširoka. To pa pomeni, da predpis, ki določa obvezno uporabo zaščitnih mask, ni bil izdan v okviru napotitve iz 39. člena ZNB in v posledici ne gre za prekršek iz 14. točke prvega odstavka 57. člena ZNB.”  Zapisano je še, da “ker kršitev pravil o uporabi mask v nobenem predpisu ni določena kot prekršek, je moralo pritožbeno sodišče ob reševanju pritožbe že po uradni dolžnosti sodbo spremeniti, tako da se zahtevi za sodno varstvo ugodi in se postopek o prekršku ustavi, ker očitano dejanje ni prekršek (deveti odstavek 163. člena ZP-1).””

Oddaj komentar