Odziv Pošte Slovenije na upor poštarjev za preverjanje PCT: “Zaradi narave naše dejavnosti in velikosti sistema težko izvedljivi”

“Od inšpektorjev pričakujemo enako vnemo pri zakonih, ki ščitijo naše pravice že 20 let, kot jo izkazujejo pri odlokih, ki so bili spisani predvčerajšnjim,” so zapisali v Sindikatu poštnih delavcev. Več lahko preberete TUKAJ.

Obrnili smo se tudi na Pošto Slovenije in jih prosili za odziv: “Na Pošti Slovenije že od začetka situacije s covidom-19 pristojne institucije večkrat opozarjamo na vlogo Pošte Slovenije in nujno potrebne drugačne rešitve v zvezi z nekaterimi ukrepi glede na dejavnost, ki jo Pošta Slovenije opravlja. Tudi ob uveljavitvi odloka vlade o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, povezanih s preverjanjem izpolnjevanja pogoja PCT, ki so stopili v veljavo že v mesecu septembru letos, smo odločevalcem na nivoju države predlagali izvzetje pošte iz dela predpisanih ukrepov. “

Ti so namreč zaradi narave naše dejavnosti in velikosti sistema težko izvedljivi, v določenem delu pa so izvedljivi le z nujnimi prilagoditvami, kot v pozivu ugotavljata tudi oba reprezentativna sindikata v družbi, pojasnijo.

Poštarji so se uprli preverjanju PCT: Odklanjamo in kršimo odlok vlade, pogojev ne bomo preverjali

Ob uveljavitvi odloka v mesecu septembru so izpostavili, da v Pošti Slovenije upravljajo mrežo 482 poslovalnic. Pri družbah za zasebno varovanje so preverjali, ali nam lahko zagotovijo zaposlene, ki bi pomagali preverjati izpolnjevanje pogoja PCT pri vhodu v poslovalnice: “Vendar nam žal nihče v Sloveniji tega ni mogel zagotoviti. V sodelovanju z Združenjem Sever, študentskimi servisi in Društvom šoferjev in avtomehanikov, prostovoljnimi gasilskimi društvi ipd. smo v dogovorih za zagotovitev kadra, ki bo pred vhodom v poštne poslovalnice zadolžen za preverjanje pogoja PCT. Na poštnih poslovalnicah, kjer smo uspeli zagotoviti varnostnike ali študente, preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT poteka pri vhodu.”

In kakšno je njihovo stališče glede preverjanja pri vročanju poštnih pošiljk?

“Glede preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT pri vročanju poštnih pošiljk pa je sicer stališče Pošte Slovenije, da iz 3. člena odloka ne izhaja obveza pismonoš po preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT pri naslovnikih pošiljk na dostavi ob vročanju poštnih pošiljk. V skladu s 5. členom odloka je potrebno preverjanje izpolnjevanja PCT pogoja pri strankah, ki obiščejo poštne poslovalnice in sicer tako, da se to preverjanje izvajanja pri vhodu v poštno poslovalnico.”

Morajo pa pogoj PTC izpolnjevati pismonoši in ostali zaposleni, katerih delo poteka na terenu s strankami. “V ta namen smo uredili vse potrebno tudi za testiranje zaposlenih v poštnem prometu s testom HAG, ki ga izvajajo zunanji izvajalci, kar pa je na območju celotne Slovenije izjemno težko zgotoviti.”

Na Pošti Slovenije se zavedamo, da lahko le s skupnimi močmi in upoštevanjem ukrepov pripomoremo k zajezitvi širjenja okužb s covidom-19 ter si od začetka veljavnosti omenjenih ukrepov prizadevamo za njihovo izvrševanje, ob hkratnem zagotavljanju nemotenega odvijanja poštnega prometa v državi, zaključijo.

Oddaj komentar