Minister Počivalšek o Partnerstvu za Pohorje

Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič se je včeraj popoldne, v vlogi predsedujočega Partnerstvu za Pohorje, v Mariboru sestal z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom.

Na sestanku, na katerem sta bila še podžupanja MO Maribor Helena Kujundžić Lukaček in direktor Mariborske razvojne agencije Uroš Rozman, so ministru predstavili prednostne naložbe, ki so jih partnerji identificirali v nedavno sprejeti Strategiji razvoja Pohorja. Od ministra so želeli izvedeti, kakšni so koraki do uresničitve strategije, kje so možnosti za pridobitev evropskih sredstev za projekte v okviru te ter ali je rešitev zanje posebni zakon o Pohorju. Preko videopovezave so na sestanku sodelovali tudi predstavniki nekaterih drugih partnerjev projekta: Občine Ribnica na Pohorju, Marproma, Uniturja, podjetja Vabo, Razvojne agencije Savinjske regije in Regionalne razvojne agencije Koroška.

Minister je ocenil, da je Partnerstvo za Pohorje s povezovanjem in sprejetjem Strategije razvoja Pohorja naredilo revolucionaren korak, ki je lahko osnova za “vrhunske rezultate”.

Pomembno sodelovanje vseh partnerjev v projektu

Med prednostnimi projekti partnerstva je vzpostavitev povezane turistične destinacije Pohorje, ki pa bi za svoje delovanje potrebovala sredstva za promocijo in trženje. »Kar ste naredili, je revolucionaren korak, ki bo dal vrhunske rezultate,« je ocenil minister. Poudaril je, da je pri vseh nadaljnjih korakih pomembno, da še naprej tesno sodelujejo vsi deležniki – lokalne skupnosti, gospodarstvo in prebivalstvo –,ter da se vse, kar se bo delalo, dela za »turizem 365«. Partnerji so povedali, da, ob že vzpostavljenih (zimskih) aktivnostih v gorskih centrih, na Pohorju vsekakor načrtujejo razvoj celoletnega turizma. Programi na področju pohodništva, kolesarstva, naravnih in kulturnih znamenitosti namreč dajejo možnost multiplikativnih učinkov za razvoj gorskih centrov na območju Pohorja pa tudi za ostale dejavnosti v vseh partnerskih občinah.

Umestitev Pohorja na mednarodni turistični zemljevid

Za uspešno umestitev Pohorja na mednarodnem turističnem zemljevidu so nujno potrebne tudi investicije v infrastrukturo, žičniške naprave in ceste. Zaradi kritične povprečne starosti žičniških naprav (več kot 30 let) in njihove dotrajanosti so investicije v žičniško infrastrukturo na Pohorju nujne. “Ocenjujemo, da je skupna vrednost nujnih investicij v žičniške naprave, smučarske proge in zasneževanje 42 milijonov evrov. Ena odprednostnih je gotovo nakup krožnekabinske gondole Pesnik na Ribniškem Pohorju, ki ima ob Krvavcu edina že veljavno gradbeno dovoljenje. Pri ministru smo preverili, kateri razpisi so predvideni, tudi za ostala smučišča in žičniške naprave, ki potrebne dokumentacije še nimajo pripravljene,” so zapisali na MOM v sporočilu za javnost. Minister je napovedal, da bo iz sredstev EU za podporo razvoja gorskih centrov v Sloveniji rezerviranih 50 milijonov evrov: »To je mogoče malo za vso Slovenijo, a vseeno pomemben znesek, ki ga bomo znali pametno naložiti v gorske centre po vsej državi. Še posebej lahko na ta sredstva računajo tam, kjer je vzpostavljeno dobro sodelovanje med deležniki, zato lahko na sorazmeren del sredstev računate tudi za projekte v okviru Strategije razvoja Pohorja. Predvideni pa so še drugi razpisi za nepovratna sredstva iz Evropske unije.«

Že ob oktobrski javni predstavitvi Strategije razvoja Pohorja so partnerji napovedali, da bo njena vrednost tolikšna, kolikor bo imela zastavljenih ciljev in predvsem uresničenih projektov. O možnostih podpore pri ključnih projektih s strani države je minister Počivalšek takrat poudaril: »Želim si, da bi prizadevanja občin za enovito razvojno politiko Pohorja temu območju prinesla več priložnosti za to, da bi sredstva, ki jih država namenja gospodarskemu in regionalnemu razvoju ter razvoju turizma, v večji meri prišla sem, v te kraje na Pohorju.«

Za finančno podprtost projekta

Po zagotovilu ministra, da bodo dobro pripravljeni projekti, ki zajemajo »širše zgodbe«in ki lahko dajo dobre rezultate, zagotovo tudi finančno podprti, je župan MOM Saša Arsenovič vse partnerje v Partnerstvu za Pohorje pozval, naj za svoje pohorske projekte, ki jih imajo pripravljene, čim prej zagotovijo tudi svoj del sredstev, da bodo lahko z njimi kandidirali za sofinanciranje. Glede možnosti za sprejetje posebnega zakona o Pohorju pa je minister poudaril, da je takšenzakon smiseln le, če bo imel vsebinsko in finančno osnovo: »Glede vsebine ste že s sprejeto strategijo naredilipomemben korak za pripravo zakona. Ker so v njej zapisani konkretni projekti, projekcije in številke, se mi zdijo možnost za zakon zelo realne. In pri tem smo vsekakor pripravljeni sodelovati z vami oziroma vam ponujamo pomoč pristojnih služb. Mestna občina Maribor je v okviru Partnerstva za Pohorje prošnjo za srečanja o temah, vezanih na operativne naloge na Pohorju, poslala tudi drugim pristojnim ministrstvom: za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano(kolesarske povezave, lesni center na Pohorju, razpisi LAS –Lokalne akcijskeskupine), za infrastrukturo (državne ceste na Pohorju) ter za okolje in prostor(Regijski park Pohorje). Z odgovorom, da se zavedajo pomembnosti teme, so vsa ministrstva povabilo sprejela in pričakujemo, da bodo sestanki relativno kmalu organizirani.

Oddaj komentar