Mariborski nevladniki zahtevajo javno razpravo o proračunu

Komisija za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor je na občino, župana Andreja Fištravca in mestni svet naslovila pobudo za uvedbo javne razprave o občinskem proračunu. Javnost bi ga tako imela možnost spoznati še pred obravnavo na mestnem svetu, s tem pa bi se tudi povečala transparentnost porabe javnega denarja.Podobno pobudo je pred časom predstavila že Iniciativa mestni zbor. Predlagatelji tokratne pobude upajo, da bodo mariborski mestni svetniki o tem razpravljali že na svoji prvi redni seji. Ta je napovedana za 2. februar.

S tem želimo spodbuditi uvedbo mehanizma za zasledovanje javnega interesa in transparentno delovanje lokalne samouprave, kar lahko zagotovi transparentno določanje družbenih ciljev in prispeva k bolj racionalni rabi občinskih sredstev. Vključevanje javnosti v oblikovanje javnih politik zmanjšuje odtujenost prebivalcev od javne uprave,” je v sporočilu za javnost zapisal Borut Ambrožič, predsednik komisije, ustanovljene leta 2011 kot posvetovalno telo župana.

Enomesečna javna razprava

Sicer v Mariboru deluje 1613 nevladnih organizacij, v katerih je zaposlenih približno 800 ljudi. Izpostavili so, da je občinski proračun eden temeljnih dokumentov občine, ki predstavlja okvir za delovanje občine na področju javne porabe. Predlagajo uvedbo 30-dnevne javne razprave, ki bi omogočila zainteresirani javnosti seznanitev z osnutkom proračuna in podajo pripomb nanj.

V nevladni organizaciji Umanotera so opravili raziskavo, ki je pokazala, da približno polovica slovenskih občin že omogoča javno razpravo o predlogu občinskega proračuna. Med njimi pa je tudi pet mestnih občin.

V občinah, kjer imajo prebivalci možnost razpravljati o občinskih proračunih in jih občinske uprave pri tem aktivno podpirajo, raste zaupanje v demokracijo, poveča se subjektivno zadovoljstvo, transparentnost poslovanja občine ter učinkovitost porabe javnega denarja,” so poudarili v Umanoteri.

Lista kolesarjev in pešcev že zbira podpise

Postopek sprejemanja proračuna v občinah je predpisan s poslovniki občinskega sveta. Lista kolesarjev in pešcev, ki ima v mariborskem mestnem svetu enega člana, je zato že začela z zbiranjem podpisov za ustrezno spremembo poslovnika. “Za uvrstitev točke na dnevni red potrebujemo podpise najmanj četrtine mestnih svetnikov in potrditev statutarno-pravne komisije. Na vse svetniške skupine smo danes naslovili prošnjo za podporo predlogu,” je sporočil mestni svetnik Josip Rotar.

seja ms mom

Na občini vidijo pobudo kot logično nadaljevanje participatornega proračuna, ki so ga lani začeli postopno uvajati. Kdaj bo prva obravnava letošnjega proračuna, sicer še ni znano. Kot je na zadnji seji mestnega sveta na začetku januarja povedal župan, je osnutek proračuna že spisan, a obstaja zelo velik razkorak med načrtovanimi prihodki in odhodki. Zato računajo na pomoč države, med drugim s tem da uresniči obljube o pomoči problemskemu območju Maribora z okolico in da se dogovora o poravnavi z Iskro za radarje ne šteje v zadolževanje občine.

VIR: lokalec.si

Oddaj komentar