Mariborska univerza med delodajalci z negativno referenco

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru se je znašla na seznamu Zavoda za zaposlovanje (ZZZS) kot delodajalec z negativno referenco. Iz objave na spletni strani Zavoda izhaja, da so sklepali podjemne pogodbe z elementi delovnega razmerja, kar pa je prepovedano. Tako se je univerza, kot posebna institucija z družbenim pomenom, znašla na seznamu s še 98 podjetji iz Maribora.

Zavod za zaposlovanje RS vodi evidenco delodajalcev z negativnimi referencami. V to evidenco uvrstijo delodajalce na podlagi pridobljenih podatkov o izrečenih pravnomočnih sankcijah delodajalcem s strani Inšpektorata RS za delo oziroma na podlagi podatkov Finančne uprave o pravnomočnih sankcijah. Gre za izrečene kršitve določb zakona, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.

Že sama uvrstitev delodajalca, v tem primeru Univerze v Mariboru, je zadostna podlaga, da lahko na Zavodu zavrnejo objavo prostega delovnega mesta in posredovanje kandidatov na prosto delovno mesto. Nadaljnje sodelovanje zavoda z delodajalcem, uvrščenim na to listo, je odvisno od vrste in teže prekrška. „Je pa dejstvo, da ni Zavod tisti, ki bi presojal težko prekrška, ampak z uvrstitvijo na seznam le izvrši določila zakona. Delodajalec lahko ugotovljeno kršitev oporeka izključno ugotovitenemu organu,“ pojasnjujejo na ZZZS.

Čemu uvrstitev na seznam?

Univerza v Mariboru je na seznam delodajalcev z negativno referenco torej bila uvrščena zaradi kršitve delovnopravne zakonodaje. Šlo naj bi za sporne pogodbe, ki naj bi jih sklepal bivši glavni tajnik po pooblastilu, Teodor Lorenčič.

VIR: Zavod za zaposlovanje RS
VIR: Zavod za zaposlovanje RS

Kot prekršek je zaveden 217. člen/1-3 Zakona o delovnih razmerjih, kar pomeni, da so sklepali podjemne pogodbe z elementi delovnega razmerja. V 3. točki 1. odstavka 217. člena omenjenega člena je namreč jasno zapisano, da se z globo od 3.000 do 20.000 evrov kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik, posameznik oziroma posameznica, ki samostojno opravlja dejavnost, če: pri njem opravlja delavec delo na podlagi pogodbe civilnega prava v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena ZDR-1. Ta člen pa določa, da če obstajajo elementi delovnega razmerja v skladu, se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava (primer: podjemna pogodba).

VIR: Zakon o delovnih razmerjih
VIR: Zakon o delovnih razmerjih

Univerza se je tako kot institucija z družbenim pomenom znašla na istem seznamu kot podjetja, ki obstajajo le kot „poštni nabiralnik“. Kaj torej to pove o poslovanju univerze? Presodite sami. Sicer smo vprašanja v zvezi z uvrstitvijo na seznam poslali tudi na rektorat Univerze v Mariboru, vendar odgovora še nismo prejeli.

Oddaj komentar