Mariborska univerza lahko ostane brez rektorja

Univerza v Mariboru

V ponedeljek je vodstvo Univerze v Mariboru prejelo še dva dokumenta, ki jasno določata, da rektor Igor Tičar nima niti izbire niti časa, da bi križem rok čakal na ustavno presojo. Še več: s svojim vztrajanjem na položaju lahko ogroža stabilno poslovanja univerze.

Glede na dokumente, ki so jih senatorji obravnavali na včerajšnji seji senata univerze in glede na dokumente, za katere smo izvedeli, da so jih danes na seji obravnavali člani upravnega odbora univerze, je jasno, da je rektor nujnost upokojitve interpretiral po svoje. Predsednik upravnega odbora Gorazd Meško je prejel odgovore vladne Službe za zakonodajo. Ta sicer ni neposredno pristojna za tolmačenje zakonov (za katere rektor očitno upa, da bodo ustavni sodniki ocenili, da so protiustavni), vendar kompetentna za podajo uradnega pravnega mnenja. Med drugim so poudarili, da “ni zakonske podlage za ponovno podaljšanje dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja“. Pri tem opozarjajo, da so trenutno veljavne zakonske določbe “prisilne narave, zato od njih ni mogoče odstopiti s pogodbenim dogovorom.

Je rektor “povozil” svoj argument?
To isto vladno službo je vodstvo Univerze pred dobrim letom dni uspelo prepričati, da (ne glede na dosežene pogoje za upokojitev) rektor potrebuje podaljšanje delovnega razmerja, ker bi bilo sicer lahko ogroženo stabilno poslovanje in delovanje Univerze. Ampak ta ista vladna služba danes opozarja, da s svojim trenutnim ravnanjem morda rektor predstavlja grožnjo Univerzi. Še več: “Razlaga zakona na način, ki bi omogočal, da se oseba, ki je izpolnila pogoje za upokojitev v času interventnih ukrepov, po dvakratnem dogovorjenem podaljšanju delovnega razmerja ne upokoji, bi pomenila obid zakona in zlorabo zakonskih izjem za dosego cilja, ki ni v skladu z namenom zakona“, pišejo v odgovoru vladne službe za zakonodajo.

Še vedno ni razpisa novih volitev
Ker vsa dosedanja opozorila niso zalegla, je predsednik upravnega odbora prejel tudi pravno mnenje Šimeta Ivanjka, zaslužnega profesorja Univerze v Mariboru. Tudi ta je bil zelo jasen, da z 31. 12. 2017 poteče rektorovanje. V naslednji pomembni točki je odgovoril, da ni pravne podlage za podaljšanje delovnega razmerja. Kot tretje pa opozoril še, da vodenje Univerze na način imenovanja vršilca dolžnosti ni možno. To pomeni, da bi do novih volitev univerzo lahko vodil prorektor, ki ga bi določil senat ali konzorcij prorektorjev. Prav tako Ivanjko v svojem mnenju jasno zapiše, da je za pravilno oz. zakonito delovanje Univerze odgovoren tajnik. Glede na to se lahko še enkrat (četudi očitno v prazno) sprašujemo, zakaj aktualna glavna tajnica Mirjana Babič ni pravočasno opozorila senata, upravnega odbora in rektorja, naj razpiše nove volitve? Drama upokojevanja naj bi vendarle jutri dočakala epilog.

Oddaj komentar