Lista kolesarjev in pešcev pričakuje od delovne skupine pripravo študije trase hitre železnice

Ministrstvo za infrastrukturo je sklicalo ustanovni sestanek delovne skupine za razvoj železniške infrastrukture. Ta naj bi pripravila predlog dolgoročne vizije razvoja in posodobitve železniške infrastrukture ter poleg povečanja konkurenčnosti železniškega prometa preučila tudi možnosti vzpostavitve hitrih železniških povezav. Lista kolesarjev in pešcev ob tem sporoča, da pričakuje od delovne skupine pripravo študije trase hitre železnice.

Iz Liste kolesarjev in pešcev sporočajo, da pozdravljajo ta korak: “Razumemo ga kot uspešno nadaljevanje pobude 50 minut med Mariborom in Ljubljano, ki smo jo zagnali v začetku junija ter se zavzema za izgradnjo hitre železnice med dvema največjima mestoma v državi.” Pobudo za hitro železnico so poleg 2000 podpisnikov spletne peticije podprle tudi vse mestne občine, ki gravitirajo na prometno povezavo Ljubljana–Celje–Maribor s pismi podpore: Ptuj, Velenje, Murska Sobota, Celje, Ljubljana in Maribor. Lista kolesarjev in pešcev še sporoča: “Od delovne skupine pričakujemo, da bo preučila načine financiranja, ki bodo trajnostni in ekonomsko vzdržni, prav tako pa pričakujemo, da bo pripravila študijo nove trase, ki bo omogočala hitro potniško povezavo med Celjsko in Ljubljansko kotlino, natančneje med Kresnicami in Žalcem. Verjamemo, da lahko hitrejše potovalne čase med dvema največjima slovenskim mestoma oz. severozahodnim in osrednjim delom države dosežemo le z novimi odseki trase, ki bodo predstavljali alternativo obstoječim odsekom, kot je recimo trasa čez Zasavje. Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti tudi na navezave do vseh ostalih pomembnih regij in večjih mest, saj lahko le z učinkovitimi in hitrimi prometnimi povezavami na dolgi rok dosežemo decentralizacijo države ter s tem izboljšamo konkurenčnost Slovenije v primerjavi z ostalimi državami v Evropi.”

Zapisali so še, da od Ministrstva za infrastrukturo pričakujejo, da bo do predsedovanja Slovenije EU, ki bo v drugi polovici leta 2021, “predstavljena idejna zasnova slovenskega dela trase na relaciji Trst-Ljubljana-Dunaj ter da bodo javnost o nadaljnjih korakih razvoja železniške infrastrukture še naprej ažurno obveščali.”

Delovno skupino vodi generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, njeni člani pa so Monika Pintar Mesarič, Andreja Knez, Anita Goršek, Aleš Groznik, Matej Ogrin in Jože P. Damjan.

Oddaj komentar