Kdo se igra skrivalnice MKC Maribor?

MKC Maribor. Foto: Igor Unuk

V širši javnosti ter po spletu so zaokrožile govorice, da naj bi direktorica MKC Maribor Maja Malus Azhdari skrivala rezultate revizije, ker naj bi ti razkrivali nepravilnosti poslovanja javnega zavoda MKC Maribor. Revizija naj bi bila končana že februarja, a zapletov še ni konec.

Zadnje mesece, torej od januarja dalje vztrajno ustno in pisno prosim za obvestilo od direktorice ter predsednika sveta zavoda (SZ), ki očitno ogromno ve, a malo pove določenim članom SZ, kaj se dogaja z revizijo, zakaj traja tako dolgo. Še v zadnji korespondenci nihče nič ne ve o reviziji, celo na petkovem srečanju (12.5.2017) nihče od prisotnih ni vedel nič“, je pojasnil Matic Matjašič, član sveta zavoda MKC Maribor. Direktorica Malus Azhdari nam je zatrdila, da se “ničesar ne skriva. Revizija ni končana, predvsem pa niso ugotovljene nepravilnosti.” O isti reviziji smo se pogovarjali tudi z vodjo Urada za kulturo in mladino Danielom Sajkom, ki pravi, da je z revizijo seznanjen in, da ta ni pokazala nič pretresljivega. “Vsaka revizija odkriva pomanjkljivosti in tudi v tem primeru so nekatere pomanjkljivosti izpostavljene, ampak nobena v smislu kakih velikih rizikov povezanih z nekimi nezakonitostmi. Niti približno kaj takega“, je dejal. Pojasnil je še, da je revizija končana, da rok za odzivno poročilo poteče naslednji teden, da pa je naročnik revizije “župan in samo on lahko razpolaga s podatki revizije.”

Plenum skupnosti KC Pekarna. Vir: Facebook Mkc Maribor

Na Plenumu je bilo drugače
Na Plenumu skupnosti KC Pekarna v dvorani Gustaf, kjer so zasedali uporabniki stavb kompleksa Pekarne, predstavniki Mestne občine Maribor, MKC Maribor in drugi, se je zgodila nenavadna situacija. Zbrani so obravnavali spremembo odloka o MKC, ki naj bi jo bilo treba uvesti kot posledico ugotovitev revizije. “Daniel Sajko je jasno povedal, da je sprememba odloka posledica revizije MKC Maribor in da so bile ugotovljene nepravilnosti“, trdi Matjašič in opozarja, da je potemtakem direktorica MKC članom Sveta zavoda prikrivala relevantna dejstva. “Zaradi hujših kršitev aktov pričakujem odstop direktorice javnega zavoda“, je izpostavil Matjašič. Direktorica Malus Azhdari pa na dejstvo, da je bila osebno izpostavljena, odgovarja: “marsikdo uporablja raznorazna imena za različne interese, ki jih ima.

Mestna občina naročila revizijo, z rezultati zadovoljni
Zaradi očitkov, ki so jih podajali člani sveta zavoda MKC Maribor, so se na MO Maribor odločili za revizijo poslovanja za leti 2015 in 2016. Očitkov, ki so se pojavljali v javnosti, “zlasti vezano na način knjiženja amortizacije, kot tudi druge, revizija ni potrdila. Ravno nasprotno, revizija je ugotovila, da so računovodski izkazi verodostojni in pravilno prikazujejo poslovne dogodke. Seveda pa mora biti proces revizije v celoti zaključen in kot običajno se o tem obvesti vodstvo in Svet javnega zavoda MKC Maribor“, so odgovorili na MO Maribor.

Seja sveta zavoda MKC Maribor.

Zmeda ali nerazumevanje konca?
Očitno je zmeda o domnevnem skrivanju nastala zaradi napačnega razumevanja ali napačne interpretacije celotnega postopka revizije, ki sestoji iz več faz. Rezultati še ne pomenijo, da je revizija v celoti zaključena. “Nov usklajen predlog sodil, skupaj s predstavitvijo zaključene revizije, se bo obravnaval na Svetu zavoda MKC Maribor, kjer bodo lahko vsi člani sveta zavoda dobili vse informacije in pojasnila na morebitna vprašanja“, pojasnjujejo na MO Maribor. Dodajajo pa še, da si “ne zaposleni na MKC, ne predsednik sveta zavoda, kot tudi ne direktorica javnega zavoda ter strokovne službe MOM, ne zaslužijo takšnih neutemeljenih kritik s strani enega izmed članov sveta zavoda, saj le-te ne temeljijo na dejstvih.”

Oddaj komentar