Javni holding Maribor posredno postal večinski lastnik Športa Maribor

Javni holding Maribor je preko svojih odvisnih družb Energetika Maribor, Mariborski vodovod, Snaga in Nigrad že od 3. 2. 2022 posredni večinski lastnik Športa Maribor, ki je bil statusno preoblikovan iz javnega zavoda v družbo z omejeno odgovornostjo.

V naslednjih mesecih pa bo JHMB v skladu z načrti postal 100-odstni lastnik omenjenega podjetja, ki se bo tako pridružilo ostalim šestim povezanim družbam v Skupini JHMB, so zapisali v sporočilu za javnost.

Ustanovitev mariborskega holdinga pomeni začetek sodobnega korporativnega upravljanja, kar pod okriljem krovne holdinške družbe zagotavlja transparentno, učinkovito in odgovorno vodenje mariborskih javnih podjetij. Vstop Športa Maribor v Skupino JHMB bo predvidoma zaključen do sredine leta 2022.

Glede na to, da je JHMB že sedaj posredno večinski lastnik Športa Maribor, mora sodelovati pri sprejemanju pomembnih strateških odločitev, povezanih s to družbo. Zato tudi strokovne službe JHMB družbi Šport Maribor na njihovo zaprosilo v tem času že pomagajo pri določenih nalogah, kot so npr. priprava javnega razpisa za delovno mesto direktorja in povezanih dokumentov, pregled in uskladitev pogodb ter sodelovanje pri pripravi preostalih gradiv, zapišejo v nadaljevanju.

Ob vključevanju dodatnih objektov za izvajanje športnih aktivnosti na območju Mestne občine Maribor je za zagotovitev ustreznega upravljanja športne infrastrukture in uresničevanja letnega programa športa, ki je v preteklih desetih letih močno nazadoval, ena prvih temeljnih nalog konsolidacija poslovodstva.

Spomnimo, da so v upravljanje Športa Maribor pred dobrim letom prešli tudi mariborski Skate park, Športni park Radvanje, Športni park Malečnik, Športni park Pobrežje, Nogometno igrišče Tezno, BMX proga na Taboru in Veslaški center Bresternica, letos pa bodo ta nabor dopolnile še žičnice in športne površine na Pohorju.

Sam postopek imenovanja novega direktorja družbe Šport Maribor je v pristojnosti njenega nadzornega sveta; slednji bo na prihodnji seji izmed prijavljenih kandidatov na podlagi javnega razpisa odločal o imenovanju novega poslovodstva.

Mag. Andrej Rihter, direktor JHMB, je ob tem pojasnil: “S konverzijo terjatev povezanih podjetij do družbe Šport Maribor je JHMB posredno postal njen večinski lastnik. JHMB zato z vidika korporativnega upravljanja izpolnjuje tudi do nove odvisne družbe podobne zaveze kot do preostalih že povezanih, in sicer v obliki ustrezne strokovne podpore in pomoči vsem poslovnim procesom. Imamo torej novega naročnika, ki mu bomo z vsem svojim strokovnim znanjem in izkušnjami pomagali do izpolnitve za naše mesto ključnih strateških ciljev. Po letih degradacije panoge ter mesecih zaprtja in omejitvenih ukrepov smo namreč mnenja, da je prav dvig mariborskega javnega športa in rekreacije izjemno pomemben za vsakogar od nas.”

Oddaj komentar