INNOVUM: Infrastruktura in inovacije za preboj kohezijske regije Vzhodna Slovenija

VIR: UM

Univerza v Mariboru je na novinarski konferenci predstavila osrednji namen vzpostavitve platforme INNOVUM, kot zagotovilo celostnega pristopa pri oblikovanju inovacijsko-podjetniškega ekosistema, ki je nujno potreben za razvojni preboj kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

Univerza v Mariboru je največja raziskovalna organizacija v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki je žal podpovprečno razvita evropska regija. Za zmanjšanje razvojnega zaostanka regije je Univerza v Mariboru vzpostavila Tehnološki inovacijski center oziroma platformo INNOVUM, ki zagotavlja osrednjo infrastrukturo za podporo znanstveno-raziskovalnim in inovacijskim procesom ter prenosu znanja in tehnologij v okolje.

Slovenija je začela z aktivnostmi za črpanje sredstev iz naslova kohezijske politike za obdobje 2021-27. Skladno s tem vas želimo seznaniti, da je Evropska komisija potrdila platformo INNOVUM in tako z direktnim financiranjem zagotovila sredstva višini 80 milijonov evrov za zagotavljanje raziskovalne infrastrukture in 21 milijonov evrov za zagotavljanje izobraževalne infrastrukture. Prav tako je Evropska komisija za podporo izvajanja raziskav in zagotavljanje manjkajoče raziskovalne opreme v regiji odobrila Univerzi v Mariboru 25 milijonov evrov za nabavo vrhunske raziskovalne opreme.

V okviru teh sredstev bodo podprte prioritetne investicije v raziskovalno in izobraževalno infrastrukturo naslednjih članic Univerze v Mariboru:

– Kampus Tehniških fakultet, lokacija Smetanova ulica Maribor, prva faza izgradnje in prenove Tehniških fakultet za potrebe delovanja Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakultete za strojništvo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za gradbeništvo, promet in arhitekturo.
– Kampus na Koroški cesti Maribor, prva faza izgradnje »Trojčka fakultet« z ureditvijo kampusa za potrebe delovanja Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete ter Fakultete za naravoslovje in matematiko.
– Izgradnja raziskovalnega centra za rastlinsko pridelavo in predelavo, fitomedicino in biosistemsko inženirstvo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede na lokaciji Pivola.
– Zagotovitev infrastrukture Fakultete za energetiko z izgradnjo raziskovalne infrastrukture Inštituta za energetiko v Krškem na lokaciji Vrbina.
– Zagotovitev prostorov Fakultete za logistiko z Raziskovalnim centrom za logistiko.

VIR: UM

Osrednji namen vzpostavitve Platforme INNOVUM je zagotovitev celostnega pristopa pri oblikovanju inovacijsko-podjetniškega ekosistema, ki je nujno potreben za razvojni preboj kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Platforma INNOVUM je sestavljena iz treh stebrov:

Odprta znanost, zagotavljanje izobraženih kadrov, raziskovalno-razvojni projekti: zagotavljanje kritične mase izobraženih kadrov za podporo k izvajanju raziskovalno-razvojnih, inovacijskih in aplikativnih projektov s potencialom visoke dodane vrednosti, ki jih bo Univerza v Mariboru izvajala v sodelovanju z gospodarskimi partnerji na področjih novih, naprednih in ključnih tehnologij vzhodne kohezijske regije. Trenutno že izvajamo operacijo t.i. Pilotni projekti, ki so financirani iz NOO in uvajajo vidike digitalizacije in zelenega prehoda v študijske programe s katerimi bomo izobrazili kadre, ki bodo nosilci družbe znanja oziroma družbe 5.0. V ta namen razvijamo sistem mikrodokazil s katerimi bomo lahko veliko večji meri zadostili potrebam slovenskega gospodarstva. Za izvajanje pilotnih projektov Univerza v Mariboru že izvaja projektne aktivnosti v obsegu 24 milijonov evrov.

Načelo odprtega dostopa do javne raziskovalne infrastrukture: izgradnja novih objektov in potrebna adaptacija obstoječih zgradb fakultet Univerze v Mariboru, ki bodo omogočili vzpostavitev sodobnega tehnološkega inovacijskega centra s sedežem v Mariboru in z mrežno povezanimi kolokacijskimi centri v vseh razvojnih regijah vzhodne Slovenije. Trenutno zaključujemo projekt RIUM, v okviru katerega izvajamo nabavo vrhunske raziskovalne opreme v vrednosti 29 milijonov evrov. Nedaleč nazaj (2019) smo skupaj s partnerji že izvedli nabavo superračunalnika HPC RIVR v vrednosti 26 milijonov evrov, ki postavlja Slovenijo na svetovni zemljevid držav na področju superračunalništva. V okviru tega stebra na Univerzi v Mariboru podpiramo izgradnjo Pilotnega centra za lahke kovine SipCast, za potrebe prestrukturiranja SAŠA regije Center prihodnosti Velenje, vzpostavitev Talent centra in Inštituta za hrano v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, itd…

Odprto inoviranje na področju visokih tehnologij, inovacijsko-podjetniška podpora: koordinirano inovacijsko-podjetniško podporno okolje, ki bo inovativnim posameznikom in podjetjem nudilo konsolidirane podporne storitve pri komercializaciji znanja in tehnologij, ustanavljanju novih start-up podjetij ter pri krepitvi inovacijske sposobnosti zrelih podjetij pod okriljem konzorcija ključnih podpornih institucij podjetniško-inovacijskega ekosistema vzhodne kohezijske regije. Z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) se usklajujemo za začetek financiranja in izvajanja servisnih podpornih storitev za potrebe inoviranja na področju visokih tehnologij. Prav tako skupaj izvajamo priprave za zagotovitev inovacijsko stičišča v regiji, ki bo predstavljalo sedež Tehnološkega inovacijskega centra Univerze v Mariboru. Znotraj inovacijskega stičišča bodo delovali mehanizmi podpornega okolja, zagonska podjetja, že uveljavljena visokotehnološka podjetja s skupnim ciljem zagotavljanje kritične mase visokotehnoloških delovnih mest v regiji.

Oddaj komentar