Družbena odgovornost še pomembnejša ob korona krizi

V okviru projekta Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je bila letos v okviru ozaveščevalne kampanje izvedena raziskava v poslovni javnosti, ki kaže, da so slovenska podjetja/organizacije dobro seznanjene s konceptom družbene odgovornosti. Pri tem v največji meri izvajajo ukrepe s področja varstva in zdravja pri delu. Še posebej v spremenjenih razmerah ob korona krizi je družbena odgovornost pomembnejša kot kdaj koli prej.

Zato z novo ozaveščevalno kampanjo, ki poteka pod krovnim sloganom “Nobeno delo se ne naredi samo od sebe družbeno odgovorno“, nosilec projekta Ekvilib Inštitut in partnerji GZS, ZDS in ZSSS, vabijo k vključitvi v brezplačno pridobitev certifikata.

Zdaj je čas, da podjetja pokažejo svojim zaposlenim, poslovnim partnerjem, lokalni skupnosti, kupcem, da jim je mar. In certifikat Družbeno odgovoren delodajalec prinaša prav to – tako konkretno orodje kot simbolno gesto, s katero podjetje pokaže navznoter in navzven, da zna stati ob strani tudi v najtežjih časih. Področja, ki jih naš certifikat pokriva – varnost in zdravje pri delu, medgeneracijsko sodelovanje, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter organizacijsko upravljanje – so v tem trenutku več kot aktualne. Zdaj je nujno, da vodje pokažejo optimizem, dajo zaposlenim pozitivno sporočilo in okrepijo zaupanje v prihodnost podjetja,” izpostavlja Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta.

Kušlan k temu dodaja, da je bila ob vzpostavitvi certificiranja za družbeno odgovorne delodajalce izvedena raziskava v poslovni javnosti, ki je med drugim pokazala, da vprašani izvajajo vsaj en ukrep s področja družbene odgovornosti, in sicer ukrepe s področja varstva in zdravja pri delu, 84 % pa jih izvaja tudi ukrepe s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Večanje ugleda delodajalca in motivacije zaposlenih
Poleg tega je raziskava tudi pokazala, da so najpogosteje izvajane aktivnosti v podjetjih še: oblikovanje izdelkov oz. storitev v skladu s smernicami trajnostnega razvoja ter izobraževanja za karierni napredek zaposlenih (82 %). Najredkeje pa se poslužujejo izvajanja izobraževanj (delavnic, predavanj) na temo družbene odgovornosti za zaposlene (33 %). Sodelujoči v raziskavi so mnenja, da certifikati in nagrade s področja družbene odgovornosti pomembno prispevajo k ugledu. Najpomembnejši razlog, da se lotevajo izvajanja ukrepov s področja družbene odgovornosti je dejstvo, da družbena odgovornost krepi kulturo ter ugled delodajalca. Poleg tega so kot pomemben razlog vprašani prepoznali tudi to, da lahko z družbeno odgovornimi dejanji prispevajo k večanju motivacije zaposlenih.

Družbena odgovornost še pomembnejša ob korona krizi
V okviru certifikata Družbeno odgovoren delodajalec prav v teh dneh delodajalce nagovarjajo tudi z ozaveščevalno kampanjo pod sloganom”Nobeno delo se ne naredi samo od sebe družbeno odgovorno“. V kampanjo so vključili rezultate raziskave in tako s pozitivnimi zgledi nagovarjajo organizacije, da naredijo pomemben korak naprej k družbeni odgovornosti ter se prijavijo na razpis. Nekatera podjetja so že v postopku certificiranja, med njimi NIL d.o.o. in Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. “Podjetje NIL želimo umestiti na zemljevid družbeno odgovornih in trajnostnih podjetij, vendar ne le zgolj z značko na spletni strani, temveč tudi s pristopom k revizorskem postopku, od katerega pričakujemo konkreten model. Z njegovo pomočjo bomo nato z glavnim vodstvenim timom, vodji in ostalimi zaposlenimi izbrali ustrezne ukrepe, le te pa aplicirali kot orodje in smernice pri izvajanju začrtane strategije,” izpostavlja Uršula Grošelj, vodja projekta Družbeno odgovoren delodajalec v podjetju NIL d.o.o.

Odločitev za pridobitev certifikata je bila enostavna, saj gre za logično nadaljevanje naših večletnih aktivnosti na področju družbene odgovornosti. Postopek certificiranja poteka brez težav, kljub nekaterim organizacijskim omejitvam, ki jih je prinesla epidemija. Pričakujemo izpopolnjen sistem, ki nam bo na tem področju pomagal vzdrževati oz. nadgraditi aktivnosti družbeno odgovornega delodajalca,” dodaja Drago Dervarič, direktor Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.

Oddaj komentar