Doživljajsko igrišče prehaja v druge roke

Doživljajsko igrišče. Vir: Facebook, Doživljajsko igrišče

Doživljajsko igrišče v mariborski četrti Tabor, ki že deset let razveseljuje mariborske otroke, bo z novim letom prešlo pod okrilje Mladinskega kulturnega centra (MKC) Maribor. Društvo Center za pomoč mladim (CPM) ne zmore več skrbeti zanj in da ga ne bi zaprli, je občina našla novega upravitelja.

Kot so sporočili iz omenjenega društva, je prvo doživljajsko igrišče v Sloveniji neprofitni program nevladne organizacije CPM s podružnico v Mariboru, namenjen dvigu kakovosti življenja otrok, mladih, staršev in drugih prebivalcev Maribora. Društvo je od leta 2010 ob podpori ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, mariborske občine, lastnih sredstev in donacij zagotavljalo delovanje tega inovativnega skupnostnega programa, zdaj pa zaradi pomanjkanja sredstev predaja upravljanje igrišča občini.

“Doživljajsko igrišče je v lokalni skupnosti postalo zelo priljubljen, za nekatere prebivalce celo nepogrešljiv člen socialnega vključevanja. Predvsem pa je mnogim otrokom, ki že vrsto let soustvarjajo igrivo, kreativno in vključujoče vzdušje v tem prostoru, omogočal uresničevanje otrokove osnovne pravice do igre,” je ob predaji projekta povedala predsednica CPM Špela Gorjan.

Izpostavila je, da je bil program Doživljajskega igrišča sprva skromen, skladen s sredstvi, ki jih je društvo uspelo pridobiti prek javnih razpisov in z donacijami. Z vedno večjo priljubljenostjo igrišča pa so narasli tudi stroški. “V društvu smo sčasoma v vzdrževanje in razvoj igrišča vlagali vse več lastnih sredstev. V teh negotovih finančnih časih smo bili primorani sprejeti odločitev, da se upravljanju igrišča odpovemo, saj naša omejena sredstva ne morejo zagotavljati trajnosti, ki jo takšen projekt potrebuje in si ga zasluži,” je pojasnila predsednica. Iz teh razlogov sta upravni odbor in strokovni svet društva novembra sklenila, da CPM zaradi negotovega in nezadostnega financiranja tega programa iz javnih sredstev zaključi z izvajanjem tega programa z 31. decembrom letos.

Mestna občina Maribor, ki je program vsa leta delno sofinancirala, je po navedbah CPM prepoznala pomen igrišča v lokalni skupnosti in konstruktivno pristopila k iskanju rešitve za stabilno in nemoteno financiranje programa. Tako bo v letu 2021 prevzela upravljanje in delovanje Doživljajskega igrišča, in sicer prek javnega zavoda MKC Maribor.

Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar