V teku odkupi zemljišč za nadaljevanje podaljška Ceste proletarskih brigad

Podaljšek Ceste proletarskih brigad predstavlja novo povezovalno dvo-pasovno cesto od krožišča pri Qlandiji do Limbuške ceste v dolžini skoraj dva kilometra.

Izvedba zaključnega sloja asfalta v pomladnih mesecih

Na Direkciji RS za infrastrukturo so nam pojasnili, da so gradbena dela v 1. fazi obsegala novogradnjo okoli 720 metrov ceste in ureditev krožnega križišča z Limbuško cesto: “V območju krožišča je že položen nosilni sloj asfalta. Izvedba zaključnega, finega sloja asfalta v krožišču in ostala dela na krakih se bodo pričela v pomladnih mesecih, ko bodo vremenske razmere ustrezne.”

V teku pridobitev gradbenega dovoljenja in odkupi potrebnih zemljišč

Zanimalo nas je, kdaj se bodo dela nadaljevala. Povedali so nam, da je za 2. fazo, dolžine približno 400 metrov, v teku pridobitev gradbenega dovoljenja. “Predvidevamo, da bo Upravna enota Maribor izdala dovoljenje konec tega meseca oz. v pričetku marca. Po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja sledi pričetek del.”

Kot pojasnijo ob koncu je za zadnji odsek do krožišča pri Qlandiji potreben odkup potrebnih zemljišč, odkupi so v teku.

Oddaj komentar