V MČ Pobrežje želijo podatke o beguncih in tujcih

Kot smo že poročali, bo v naslednjih dneh v Maribor prispelo 21 beguncev iz Sirije. V mestni četrti Pobrežje pa so zaradi namestitve ene družine v Integracijsko hišo sklicali izredno sejo, na kateri so zahtevali, da se vladni urad neposredno z mestno četrtjo pogovarja glede namestitve tujcev v to okolje. Zato so sprejeli tudi sklep, da zahtevajo soudeležbo pri odločanju za vsakega tujca, ki ga država naseli na območje MČ Pobrežje. S tem želijo tudi podatke, koliko tujcev biva v njihovi mestni četrti, a čeprav vedo, da za to nimajo zakonsko določene podlage.

Po tem ko smo minuli konec tedna poročali, da se je Slovenija zavezala, da sprejme 60 beguncev iz Sirije, družin, ki predstavljajo najbolj ranljivo skupino oseb z urejeno mednarodno zaščito, in bo poskrbela za njihovo nastanitev ter integracijo v slovensko družbo, bo po zadnjih podatkih številka nižja. Slovenija bo tako sprejela le 40 oseb. V Maribor bo sicer v naslednjih dneh prispela skupina 21 ljudi, ki bodo nastanjeni na lokacijah, ki jih je v ta namen zagotovila država.

V začetku julija so iz urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov seznanili Mestno občino Maribor, da bodo v Mariboru nastanjene štiri družine iz Sirije, ki so v procesu pridobile status mednarodne zaščite. Eno družino bodo namestili v Integracijski hiši Maribor, ki že skoraj enajst let deluje na Pobrežju, preostale pa v drugih mestnih četrteh v zasebnih nastanitvah. Na mariborski občini pa so pojasnili, da so zadovoljni, ker so jih tokrat iz integracijskega urada seznanili z načrtom, saj v preteklosti to naj ne bi bil način seznanjanja.

Na mariborski občini so nato sklicali sestanek s predstavniki treh mestnih četrti, kjer bodo omenjene družine nastanili, in jih zaprosili za mnenje svetov mestnih četrti. Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov  je kasneje sklical koordinacijski sestanek na katerem so bili prisotni predstavniki mariborske občine in drugih institucij. Mestne četrti niso bile vabljene, kar je izzvalo ogorčenje pri članih sveta MČ Pobrežje, zato so sklicali izredno sejo sveta mestne četrti.

Na seji zahtevali naj se vladni urad glede nastanitve tujcev v to okolje  pogovarja neposredno z mestno četrtjo, čeprav vedo, da za to nimajo pravne podlage

Predvsem zapisi, ki smo jih lahko zasledili v družbenih omrežjih in v medijih, naklonjenih stranki SDS, so bili “spodbuda” za razburjanje glede namestitve sirske družine v Integracijsko hišo. Izredno sejo mestne četrti je sklical predsednik Marijan Volavšek iz Liste za urejeno Pobrežje, a kot kaže sta bila pri tem zelo angažirana tudi mestni odbor SDS in njegov predsednik Zvonko Zinrajh, ki je tudi podpredsednik sveta MČ Pobrežje, pred leti pa je bil tudi državni sekretar ministrstva za notranje zadeve.

Zvonko Zinrajh, predsednik SDS in podpredsednik sveta MČ Pobrežje, pred leti državni sekretar ministrstva za notranje zadeve.

Na izredni seji so zahtevali, da se vladni urad neposredno z mestno četrtjo pogovarja glede namestitve tujcev v to okolje, zato so tudi sprejeli sklep, da zahtevajo soudeležbo pri odločanju za vsakega tujca, ki ga država naseli na območje MČ Pobrežje. Tako želijo tudi podatke, koliko tujcev biva v njihovi mestni četrti, čeprav vedo, da zakonske podlage za to nimajo. “Pravne podlage za to ni. Res pa je, da je treba kakšen del zakonodaje predvsem kar se tiče lokalne skupnosti spremeniti, tudi mestni statut nenazadnje, ki praktično ne daje nobenih pristojnosti ožji krajevni skupnosti. Ta sklep je mišljen v tem duhu, da je treba sodelovati, da se ljudi opozori in obvesti kaj se prav zaprav dogaja,” je dejal Zinrajh. Da bi četrtna skupnost lahko soodločala o teh zadevah po mojem mnenju ne bo šlo. Bomo pa sigurno to situacijo oz. ta sklep preučili. Integracijska hiša je institucija skozi katero prehajajo osebe z mednarodno zazščito za prvi del integracije,” je pojasnil Jurij Zaletel iz Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, ki se je tudi izredne seje udeležil.“Edini povod za sklic izredne seje je bil ta, da se nam poda informacija kot predstavnikom ljudstva oz. naših prebivalcev iz strani mestne štrti, druga stvar pa je, da želimo za naprej pridobiti pravilne informacije in jih dati naprej ljudem,” je povedal Volavšek. 

Jurij Zaletel iz Urada Vlade Republike Slovenije

Integracijska hiša v Mariboru deluje že skoraj 11 let, preko nje se je zvrstilo že več kot 200 ljudi 

V MČ Pobrežje so tako po enajstih letih delovanja Integracijske hiše Maribor zagnali pravi kraval glede nastanitve 6-članske družine iz Sirije. V Integracijski hiši Maribor, ki ima prostora za 45 ljudi, danes nastanjenih 25 beguncev. Status prosilca za mednarodno zaščito ima trenutno v Sloveniji 250 ljudi. “V Mariboru je trenutno 150 oseb z mednarodno zaščito in toliko jih je tudi nastanjenih v zadnjih 25 letih,” je pojasnil Zaletel. Tako Zaletel kot Katarina Štrukelj iz Urada za oskrbo in integracijo migrantov, sta povedala, da bo v Integracijski hiši nameščena družina s štirimi šoloobveznimi otroki. “Vse te osebe, ki bodo prišle bodo prvo vključene v orientacijski tečaj, ki ga izvaja Slovenska filantropija. V okviru tega rečaja pa se bodo učili osnov slovenskega jezika in delovanja institucij. Veliko bo dela tudi na medkulturnem dialogu in medkulturni mediaciji,” je  še pojasnil Zaletel.

 

 

 

 

Oddaj komentar