Mariborčani na Svetovni dan gibanja

Zdravstveno vzgojni center Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor organizira v petek, 19.maja, test hoje, ob svetovnem dnevu gibanja za zdravje 10. maja.

Preizkus telesne vzdržljivosti na 2 kilometra, ki se bo izvajal od 8. do 10. ure, na promenadi mestnega parka, s predhodno prijavo v kletnih prostorih Študentskega dispanzerja, Ob parku 5, Maribor.

Po koncu testiranja bodo svetovalke za promocijo zdravja, individualno svetovale in interpretirale rezultat. Ta dan bo na Trgu Svobode, tudi predstavitev programa Svit, z modelom črevesa in SVIT svetovalci ter info točka za program Svit. Preventiva oziroma preprečevanje in zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danki je izrednega pomena, saj vključitev v program »SVIT« na leto reši življenje najmanj 200 prebivalcem Slovenije, mnogim pa prihrani veliko trpljenja, ki ga povzroči ta zahrbtna bolezen. Pred. Koordinatorica Zdravstveno vzgojnega centra za odrasle, Nataša Vidnar, je dejala: »Zdravje je stanje popolnega fizičnega, psihičnega in socialnega blagostanja in najvišja vrednota. V današnjem času je, zaradi prehitrega življenjskega sloga, problem zagotoviti ljudem psihično in socialno blagostanje. Prav zato je pomembno sporočilo Svetovne zdravstvene organizacije, ki priporoča pri odraslih izvajanje zmerne telesne/gibalne dejavnosti 30 minut na dan večino dni v tednu (skupaj vsaj 150 minut na teden) in pri otrocih in mladini vsaj 1 uro zmerne telesne/gibalne dejavnosti na dan. V večini primerov to najlažje dosežemo z vsakodnevno hojo. Poleg tega pa je za vse starostne skupine priporočljivo vsaj dvakrat tedensko izvajanje vaj za mišično moč in gibljivost. S projekti promocije zdravja, ki jih izvajamo v zavodu želimo pomagati pacientom, da razvijejo zdrav življenjski slog in zadovoljstvo s samim seboj. Tako po korakih uresničujemo zastavljeno vizijo – Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, pacientu prijazen zavod. V življenju imamo na voljo več poti – prave, neprave, zdrave, nezdrave. Trudimo se, da ljudem pomagamo izbrati zdrave in prave.«

Test hoje nam omogoča:
• določitev telesne zmogljivosti posameznika (učinkovitost obtočil in dihal).
• določitev indeksa telesne mase (itm).
• priporočila o primernih telesnih aktivnostih posameznika.
• druženje.

Oddaj komentar