Univerza v Mariboru se je, kot edina slovenska, uvrstila med 200 najboljših univerz na lestvici Times Europe Teaching Rankings

Univerza v Mariboru

Na spletni strani Times Higher Education so objavljeni rezultati ocenjevanja kakovosti poučevanja in učenja na 258 univerzah v 18 državah, ki sodelujejo v pobudi za oblikovanje Evropskega visokošolskega prostora (EHEA) in so članice OECD. Univerza v Mariboru je edina slovenska univerza, ki se je uvrstila na to Timesovo lestvico za leto 2019.

Univerza v Mariboru je najbolje ocenjena na področju vključenosti, kjer je zbrala 74 točk in je uvrščena med 20. in 24. mestom. To je področje, ki ga v celoti ocenjujejo študenti, pri čemer nam podatek daje informacijo o tem, kako se študentje med študijem počutijo na univerzi ter signal, da je postavljanje študenta v center dogajanja na univerzi tako z vidika zagotavljanja kakovostnega pedagoškega procesa, uvajanja obštudijskih dejavnosti ter zagotavljanja kakovostnih storitev za študente, pravi način za dialog s študenti. Zaostanek Univerze v Mariboru za najboljšimi je majhen tudi na področju virov, kjer je Univerza v Mariboru zbrala 64 točk in je uvrščena na 72. do 73. mesto.

Ključno je mnenje študentov
Times pri izračunu kazalnikov uporablja odgovore 125.000 študentov v okviru Times European Student mnenjske ankete, mnenja 21.000 visokošolskih učiteljev, zbrana v anketi Times Academic Reputation, Elsevier-jeve bibliometrične baze podatkov in podatke, ki so jih posredovale univerze.
Europe Teaching Rankings se osredotoča na ocenjevanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in učnega okolja s pomočjo 14 kazalnikov na štirih področjih (tabela v nadaljevanju):

– mnenje študentov o procesu izobraževanja (Vključenost – Engagement),

– pogoji za kakovostno poučevanje in učenje (Viri – Resources),

– kakšne rezultate dosega univerza (Rezultati – Outcomes) in

– ali univerza zagotavlja inkluzivno okolje in internacionalizacijo (Okolje – Environment).

Kazalniki za ocenjevanje kakovosti visokošolskega izobraževanja

Times lestvica

Vir: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/europe-teaching-rankings-2019-methodology

Times pri izračunu kazalnikov uporablja odgovore 125.000 študentov v Times European Student Survey, mnenja 21.000 visokošolskih učiteljev iz Times Academic Reputation Survey, Elsevier-jeve bibliometrične baze podatkov in podatke, ki so jih posredovale univerze. Najbolje ocenjeni sta univerzi Oxford in Cambridge, na tretjem mestu pa je univerza Navarra iz Španije (tabela 2). Univerze iz Velike Britanije predstavljajo skoraj 38% vseh univerz na lestvici in med prvimi dvajsetimi jih je celo 17. V primerjavi z lanskim letom so nazadovale francoske in nemške univerze, svoje uvrstitve pa so izboljšale univerze iz Španije, Nizozemske in Italije. Prvič so se na lestvico uvrstile univerze s Češke, Danske, Finske, Grčije, Madžarske, Latvije, Litve, Poljske, Slovaške in v Slovenije. Univerza v Mariboru je uvrščena v skupino univerz med 151. in 200. mestom (po neuradnem izračunu točk se Univerza v Mariboru nahaja okrog 180. mesta).

Oddaj komentar