Rezultati raziskave: Le polovica vprašanih bi se cepila proti covidu-19

Vir: Ukom

Skupina študentov Univerze v Mariboru pod vodstvom Matjaža Zwitterja je v sodelovanju s skupnostjo COVID-19 Sledilnik in družbo Valicon izvedla raziskavo o odnosu do cepljenja proti virusu SARS-CoV-2. Čeprav je večina prebivalstva v splošnem naklonjena cepivom in zaupa mnenju strokovnjakov ter rezultatom raziskav, se jih je le polovica pripravljena cepiti proti virusu SARS-CoV-2 oz. cepljenja udeležiti takoj, ko bo mogoče. Dve tretjini si želita počakati, da bo na voljo več informacij o varnosti cepiva. V varnost cepiva trenutno zaupa manj kot tretjina vprašanih. Kar četrtina jih misli, da cepljenje predstavlja poskus nadzora nad populacijo, in petina jih ima slabe izkušnje s preteklimi cepljenji.

Vzporedno so izvedli dve anketiranji, katerih rezultate bodo predstavili v nizu prispevkov. V prvem predstavljajo rezultate spletne ankete na nacionalno reprezentativnem vzorcu 516 članov spletnega panela JazVem. Zbiranje podatkov je potekalo v ponedeljek in torek, 21. in 22. decembra 2020.

Dosedanje  izkušnje z epidemijo

Skoraj 10 % vzorca je bilo letos okuženih z virusom SARS-CoV-2. Kar 82 % jih osebno pozna nekoga, ki se je okužil s tem virusom, 36 % tudi osebo, ki je zaradi okužbe potrebovala zdravljenje v bolnišnici, in 23 % nekoga, ki je zaradi okužbe umrl.
Sledilo je vprašanje o zaupanju posameznim virom informacij. Največ jih zaupa ali popolnoma zaupa mnenju strokovnjakov (61 %), strokovnim člankom in rezultatom raziskav (54 %) ter Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (46 %). Najmanj pa jih zaupa alternativnim razlagam na družabnih omrežjih (8 %), za katere jih je največ odgovorilo, da jim ne zaupajo ali sploh ne zaupajo (60 %). Visok je tudi delež nezaupanja v vlado (50 %).

Mnenje o posameznih zaščitnih ukrepih

Nato so anketirance prosili, da ocenijo, kako moteči so bili posamezni ukrepi. Kot zelo moteča je največ vprašanih ocenilo ukrep o omejitvi gibanja na občino prebivališča (56 %) ter zaprtje vrtcev in šol (47 %), najmanj pa jih je zelo motil ukrep spoštovanja razdalje med ljudmi (8 %).

Odnos do cepljenja: Le polovica vprašanih bi cepila proti covidu-19

Sledil je osrednji sklop vprašanj, kjer so anketirance spraševali o odnosu do cepljenja.
Kar 55 % jih meni, da bi za zdravstvene delavce in zaposlene v domovih starejših občanov cepljenje proti SARS-CoV-2 moralo biti obvezno (z izjemo tistih, ki iz zdravstvenih razlogov ne smejo biti cepljeni). Proti obveznemu cepljenju je bilo 31 % vprašanih, 14 % pa jih je izbralo odgovor “ne vem”. Na vprašanje, ali se sami nameravajo takoj, ko bo mogoče, udeležiti brezplačnega in prostovoljnega cepljenja kot najpomembnejšega ukrepa proti epidemiji, je polovica odgovorila pritrdilno, polovica pa odklonilno. Le 20 % se jih bo zagotovo cepilo in 29 % verjetno, medtem ko se jih 31 % verjetno ne bo cepilo, 19 % pa zagotovo ne.

Oddaj komentar