Učenje na daljavo sicer bolj zahtevno, a kljub temu uspešno

Vir: pixabay.com

Polovica slovenskih učencev je ocenila, da je pouk na daljavo zahtevnejši kot pouk v razredu, izhaja iz raziskave zavoda za šolstvo o izobraževanju med epidemijo novega koronavirusa. Tudi učitelji so ocenili, da je bilo delo na daljavo zahtevno, a so večinoma uspeli doseči zastavljene učne cilje, so pojasnili na današnji novinarski konferenci.

V raziskavo je bila vključena okoli desetina učencev in dijakov, tretjina vseh učiteljev in dve tretjini vseh ravnateljev.

Učitelji so pouk na daljavo ocenili kot zahteven in stresen. Kar 70 odstotkov učiteljev pa je v raziskavi ocenilo, da je bilo delo na daljavo slabše kot delo v razredu. A je večini učiteljev uspelo realizirati dve tretjini ali več učnih ciljev, je odgovorilo med 75 in 80 odstotkov učiteljev. Vodja Središča za kakovost in raziskovanje Tanja Rupnik Vec je ob tem izpostavila, da gre za dober rezultat, saj samostojno delo zahteva več časa.

Ocenjevanje je glede na odgovore učiteljev potekalo predvsem ustno prek videokonferenc. Predvsem v osnovnih šolah so učitelji ocenjevali več praktičnih izdelkov, v srednjih šolah pa odgovore na kontekstna vprašanja. Iz raziskave je razvidno, da so učitelji za ocenjevanje uporabljali precej raznolike metode.

Učenci pa so na drugi strani pouk na daljavo ocenjevali kot zanimiv in ustvarjalen. Polovica učencev pa meni, da je pouk na daljavo zahtevnejši kot pouk v razredu, je povedal vodja oddelka za srednje šolstvo Branko Slivar.

Kot negativne vidike so učenci označili predvsem pomanjkanje socialnega stika, tako s sošolci kot z učitelji. Pozitivno pa se jim je zdelo, da so lahko sami razporedili delo čez dan in da jim ni bilo treba nastopati pred sošolci.

Predstavljeni podatki bodo ključni pri načrtovanju dela v prihodnjem šolskem letu, če se epidemiološka situacija ne bo izboljšala, je opozorila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Podatki po njenih besedah predstavljajo del trdne hrbtenice modelov in načrtov, ki jih morajo imeti pripravljene za jesensko obdobje.

To je izpostavil tudi direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj. Rezultati pa kažejo tudi na možnosti sprememb izobraževanja.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar