Uspeh kemikov GSKŠ Ruše

V četrtek, 28. marca 2019 je na Srednji zdravstveni in kemijski šoli, ŠC Novo mesto, v Novem mestu potekalo 24. državno tekmovanje kemijskih tehnikov in Srečanje mladih kemikov 2019. Tekmovanja in srečanja so se udeležili dijaki vseh srednjih kemijskih šol Slovenije.

Državno tekmovanje je potekalo v kemijskem laboratoriju, kjer so dijaki morali dokazati znanje iz različnih strokovnih kemijskih vsebin – laboratorijske in analizne tehnike, analizne kemije, kemijskega računstva ter splošne in anorganske kemije. Naslov tekmovalne naloge je bil Določitev acetilsalicilne kisline v vzorcu. Naloga, za katero so tekmovalci imeli na razpolago štiri ure časa, je bila sestavljena iz izvedbe eksperimentalnega dela ter priprave zapisnika z rezultati.
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše je dosegla odlične rezultate. Na državnem tekmovanju kemijskih tehnikov so šolo, na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja, zastopali Tina Černejšek, Ula Filipič in Mihael Jus. Na 24. Državnem tekmovanju kemijskih tehnikov je 1. mesto dosegel MIHAEL JUS, dijak naše šole.

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

Najboljši dijaki iz državnega tekmovanja bodo imeli možnost sodelovanja na izbirnem tekmovanju za udeležbo na mednarodnem tekmovanju mladih kemikov.
Srečanje mladih kemikov pa je za udeležence postreglo tudi z raznimi strokovnimi in družabnimi dogodki. Dijaki sodelujočih šol so se med seboj pomerili tudi v športnih igrah, kjer je prav tako z doseženim 1. mestom slavila Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše.
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše uspešno deluje že več kot 70 let. Na GSKŠ Ruše se danes dijaki izobražujejo v programu splošne gimnazije ter v srednješolskih strokovnih izobraževalnih programih kemijski tehnik in farmacevtski tehnik. V okviru šole deluje tudi dijaški dom, ki dijakom iz širše regije omogoča prijetno bivanje v neposredni bližini šole. Ob kakovostni izvedbi sodobnega vzgojno izobraževalnega procesa pa na šoli izvajajo tudi različne projekte in aktivnosti namenjene splošnemu razvoju in udejstvovanju mladih. Dijaki sodobno opremljene šole skozi šolsko leto tako nizajo številne odlične dosežke.

Oddaj komentar