Štirje cenilci bodo ocenjevali vrednost mariborske gondole in vlečnic

Mariborsko sodišče je pred božičnimi prazniki imenovalo štiri različne sodne cenilce, ki bodo skušali ugotoviti realno ceno žičniških naprav na Mariborskem Pohorju, za katero se občina in stečajni upravitelj Športnega centra Pohorje Drago Dubrovski kljub poskusom doslej nista dogovorila. Župan Andrej Fištravec še vedno računa na dogovor z DUTB.

Kot je razvidno iz objave na spletni strani Ajpesa, je sodišče Ivana Klenovška imenovalo kot cenilca transportne opreme in naprav, Janeza Fajfarja kot cenilca gradbene stroke, Evo Medved kot cenilko za kmetijska in gradbena zemljišča ter Milana Bučarja kot cenilca elektro stroke. Mestna občina Maribor je pri tem predložila predujem v višini 7000 evrov.

Naloga postavljenih izvedencev bo ugotoviti tržno vrednost premičnega in nepremičnega premoženja na dan začetka stečajnega postopka, torej 16. oktobra 2014, pri tem pa bodo morali upoštevati tudi vse relevantne parametre predmetov cenitve, ki po oceni cenilcev vplivajo na višino vrednosti.

Ob tem bodo morali sodni cenilci ugotoviti tržno vrednost krožno-kabinske žičnice, kjer bodo morali upoštevati delež vrednosti, ki je še ostal od prenehanja koncesije zaradi stečaja družbe do poteka roka koncesije v primerjavi s celotnim 40-letnim rokom koncesije, ki bi se sicer iztekel 31. avgusta 2049.

Sodišče je cenilcem naložilo, da navedejo tudi druge ugotovitve, za katere menijo, da so pomembne za oceno in v 45 dneh izdelajo pisno poročilo.

Za sklenitev dogovora med Dubrovskim oziroma Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Mestno občino Maribor je bilo izvedenih že več mediacijskih in zunajsodnih srečanj, ki pa kljub pridobitvi zahtevanih dodatnih cenitev doslej niso bila uspešna.

Stečajni upravitelj je od občine sprva terjal 17 milijonov evrov, kolikor je knjigovodska vrednost premoženja. Ko je že kazalo, da se bodo vse strani v okviru mediacije uspele dogovoriti za okoli sedem milijonov evrov, občina na tako vsoto ni pristala in je predlagala novo cenitev. Tudi ta jo je februarja presenetila, saj je znašala 14,5 milijona evrov, zato do dogovora ni prišlo, na občini pa so dolgo zagovarjali stališče neodplačnega prenosa lastnine z DUTB na njih.

Mariborski župan Fištravec si tudi zdaj še vedno ne dela pretiranih skrbi glede plačila za predčasno odvzeto koncesijo propadlemu podjetju, ki jo je občina medtem dolgoročno že predala svojemu javnemu podjetju Marprom. Vsaj tako gre sklepati iz sprejetega proračuna, kjer za morebitno plačilo večmlijonskega zneska za zdaj ni namenjenega niti evra.

Kot je povedal so doslej obstajale zelo različne ocene vrednosti, od treh do skoraj 20 milijonov evrov, zato upa, da bodo v začetku novega leta naredili kakšen bolj odločen korak naprej v smeri dogovora. “Upam, da bomo v kratkem imeli kakšne pametne pogovore na to temo z DUTB,” je dejal Fištravec, ki na brezplačni prenos ne računa več, si pa želi vsaj neke razumne številke.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar