Resna pljučna obolenja med uporabniki elektronskih cigaret v Združenih državah Amerike

Iz 22 zveznih držav Združenih držav Amerike poročajo o 193 primerih (na dan 22. 8. 2019) resnih pljučnih obolenj med uporabniki elektronskih cigaret, večinoma med mladostniki in mladimi odraslimi. En primer se je končal s smrtjo obolelega.

Nacionalni inštitut za javno zdravje poroča, da so v Združenih državah Amerike o prvih primerih začeli poročati konec junija. Ameriški center za nadzor bolezni (Centers for Disease Control) in javnozdravstveni strokovnjaki iz posameznih zveznih držav še niso identificirali vzroka obolenj, vendar pa oboleli poročajo o uporabi elektronskih cigaret v tednih in mesecih pred sprejemom v bolnišnico. Medtem ko so si nekateri primeri podobni in kažejo na povezavo z uporabo elektronskih cigaret pa je potrebno zbrati dodatne informacije za določitev vzroka obolenj.

Težave pri dihanju in utrujenost
Bolniki poročajo o postopnem pojavu znakov v strani dihal, to so kašelj, težave pri dihanju in utrujenost, ki so se poslabšali v času nekaj dni ali tednov. Poročajo tudi o drugih težavah kot so zvišana telesna temperatura, bolečine v prsih, izguba telesne teže, slabost in driska. Nekateri so potrebovali mehansko ventilacijo pljuč. RTG in CT slike pljuč prikazujejo zgostitve v obeh pljučnih krilih, strokovnjaki pa so potrdili, da ne gre za bolezen povzročeno z mikrobi (nalezljivo bolezen).
Ameriški vladni urad za zdravila in prehrano (Food and Drug Administration) in Ameriški center za nadzor bolezni ter strokovnjaki v javnem zdravju še zbirajo podatke o uporabljenih elektronskih cigaretah oziroma sestavinah ter jih analizirajo. Trenutno ni identificiran kakršenkoli posamezen izdelek ali snov, ki bi lahko povzročila ta obolenja oziroma z obolenji ni bil dosledno povezan določen izdelek. Ameriški vladni urad za zdravila raziskuje tudi morebitno povezavo med uporabo elektronskih cigaret in različnimi nevrološkimi simptomi, vključno z epileptičnimi napadi.
Zdravstveni delavci naj zato pri obravnavi bolnikov z respiratornimi oziroma pljučnimi obolenji neznanega vzroka preverijo tudi uporabo elektronskih cigaret oziroma drugih dovoljenih in prepovedanih drog.

Elektronske cigarete
Elektronska cigareta je izdelek, ki s pomočjo baterije segreva posebno tekočino, da se spremeni v aerosol, ki ga nato vdihuje uporabnik. Glavne sestavine tekočin za elektronske cigarete so nikotin, vlažilci oziroma topila in arome. Elektronske cigarete so zasnovane in izdelane na različne načine in so skupina zelo raznolikih izdelkov, na trgu pa so nekaj več kot deset let in so zato manj raziskane kot tobačni izdelki. Posledic njihove dolgoročne uporabe še ne poznamo. Ob uporabi elektronskih cigaret je uporabnik izpostavljen številnim zdravju škodljivim snovem, rakotvornim, dražilnim in strupenim snovem, kot so nikotin, vlažilci oziroma topila, arome, aldehidi, hlapne organske spojine, policiklični aromatični ogljikovodiki, za tobak specifični nitrozamini, majhni delci, kovine in silikatni delci. Obseg izpostavljenosti škodljivim snovem je zelo raznolik in odvisen od značilnosti izdelka in tekočine ter načina uporabe elektronskih cigaret. Tudi pasivna izpostavljenost aerosolu elektronskih cigaret lahko predstavlja tveganje za zdravje.
Nikotin ima številne škodljive učinke med nosečnostjo in v času mladostništva (adolescence). Poleg negativnih izidov nosečnosti, ima nikotin tudi škodljive učinke na razvoj možganov in pljuč pri še nerojenem otroku. V času mladostništva, ko prav tako poteka zelo intenziven razvoj možganov, ima izpostavljenost nikotinu lahko trajne škodljive učinke na razvoj možganov. Izpostavljenost nikotinu lahko pri mladostniku povzroči zasvojenost, za katero so mladostniki zelo dovzetni, bolj kot odrasli. Obenem je uporaba elektronskih cigaret še posebej tvegana med mladostniki in mladimi odraslimi, ki sicer ne kadijo, saj pri njih tudi pomembno zviša tveganje za začetek kajenja tobačnih izdelkov.
Elektronske cigarete niso dokazano učinkovit način pomoči pri opuščanju kajenja. Nacionalni inštitut za javno zdravje tako priporoča, da kadilci, ki želijo opustiti kajenje, pri tem uporabljajo preizkušeno in dokazano varne ter učinkovite izdelke, ki so na voljo v lekarnah ali jih predpiše zdravnik na recept.
Inštitut prav tako odsvetuje uporabo elektronskih cigaret, še posebej otrokom, mladostnikom, nosečnicam, ženskam, ki načrtujejo nosečnost, bolnikom s kroničnimi obolenji (predvsem dihal) in nekadilcem. Uporaba elektronskih cigaret lahko predstavlja morebitno kratkoročno korist le za kadilca, ki nikakor na drug način ne zmore opustiti kajenja tobaka.

Oddaj komentar