NIJZ: Opustitev kajenja koristna za zdravje

Vir: pixabay.com

Vsako leto 31. maja obeležujemo Svetovni dan brez tobaka, ki letos poteka pod geslom Brez tobaka za zdravje pljuč. Tobačni dim ima hude posledice na zdravje pljuč kadilca in tobačnemu dimu izpostavljenega nekadilca v vseh življenjskih obdobjih. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) želi kadilce spodbuditi k opustitvi kajenja. V pomoč so jim številne brezplačne oblike pomoči odvajanja od zasvojenosti z nikotinom. 

Opustitev kajenja je koristna za zdravje v kateremkoli starostnem obdobju. Že kmalu po opustitvi telo začne popravljati škodo, povzročeno s kajenjem, koristi opustitve pa se s časom večajo. Zdravje pljuč se začne izboljševati kmalu, po dveh tednih do treh mesecih se začne izboljševati pljučna zmogljivost, po enem do devetih mesecih se zmanjša dražeči kašelj in ublažijo težave z dihanjem, po desetih letih pa je tveganje za smrt zaradi pljučnega raka pol manjše kot pri kadilcu.

Razširjenost kajenja se manjša

V Sloveniji še vedno kadi skoraj četrtina odraslih prebivalcev, se je pa razširjenost kajenja pomembno zmanjšala med mladostniki in mladimi odraslimi. Kljub prepovedim v zakonodaji ostaja oglaševanju, razstavljanju in promociji tobačnih izdelkov izpostavljen znaten delež tako mladih kot odraslih prebivalcev Slovenije.

Vir: pixabay.com
Vir: pixabay.com

Z novim Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov iz leta 2017 smo se v Sloveniji na tem področju pridružili najnaprednejšim državam v svetu. Zakonodaja vključuje številne učinkovite ukrepe, med katerimi so nekateri že stopili v veljavo. Med drugim kombinirana slikovno besedilna opozorila na embalaži tobačnih izdelkov za kajenje, popolna prepoved oglaševanja in razstavljanja tobačnih in povezanih izdelkov, širitev prepovedi kajenja v zaprtih javnih in delovnih prostorih na povezane izdelke ter prepoved uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v vseh vozilih v prisotnosti mladoletnih.

Od januarja 2020 dalje bodo cigarete in tobak za zvijanje na voljo le še v enotni embalaži, z enotno barvo, obliko in velikostjo elementov na embalaži. “Ministrstvo za zdravje je uspelo zagotoviti tudi občutno povišanje sredstev za sofinanciranje programov nevladnih organizacij za preprečevanje začetka kajenja in za opuščanje kajenja, med katerimi so bili nekateri nagrajeni za izjemne dosežke s strani Evropske Komisije in Svetovne zdravstvene organizacije,” je povedala Vesna Kerstin Petrič z Ministrstva za zdravje.

Mladi ostajajo ključna ciljna skupina tobačne industrije

Novi zakonodajni ukrepi so pomembni predvsem za zaščito mladih. “Enotna embalaža in dovoljenja za prodajo sta pomembna z vidika mladih, saj se s tem zmanjša privlačnost kajenja in dostopnost mladoletnim. Po naših raziskavah se dostopnost tobaka mladoletnim sicer zmanjšuje po uvedbi dovoljenj za prodajo, je pa še vedno zaskrbljujoče visoka,” je povedala Urška Erklavec, predsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.

Vir: pixabay.com

Razširjenost kajenja med mladostniki in mladimi odraslimi, se je zmanjšala

Raziskave, ki jih je NIJZ izvedel pred in po uvedbi novega zakona v letu 2018, v ključni ciljni skupini zakona – pri mladostnikih – kažejo na pomembno zmanjšanje razširjenosti kajenja. “Največje spremembe beležimo v preprečevanju začetka kajenja med mladostniki. Delež tistih, ki so v življenju kadarkoli kadili, se je znižal tako med 13-letniki, 15-letniki in tudi 17-letniki. Spodbudno je tudi, da se je tako med 15-letniki kot tudi 17-letniki znižal delež tedenskih in dnevnih kadilcev. V tem obdobju v Sloveniji nismo uvedli drugih pomembnih ukrepov ali izvajali večjih aktivnosti, razen ukrepov iz novega zakona, zato lahko po naši oceni pomemben del teh sprememb pripišemo ukrepom novega zakona. S tem se nadaljuje dolgoletno zmanjševanje razširjenosti kajenja med mladostniki,” je navedla Helena Koprivnikar z NIJZ in dodala, da delež kadilcev med odraslimi prebivalci ostaja nespremenjen.

Številne brezplačne oblike opuščanja kajenja

V Sloveniji so na voljo različne oblike pomoči odvajanja od zasvojenosti z nikotinom, ki so za uporabnike brezplačne. “V zdravstvenih domovih delujejo zdravstvenovzgojni centri in Centri za krepitev zdravja, kjer usposobljeni strokovnjaki nudijo podporo pri opuščanju kajenja v obliki skupinskih delavnic ali pa individualnega svetovanja, ki je povsem prilagojeno vsakemu posamezniku, njegovi odvisnosti in rabi nikotina ter načinih zdravljenja,” pravi Tomaž Čakš z NIJZ. Na voljo je tudi brezplačna anonimna številka 080 27 77, ki deluje vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, v času med 7. in 10. uro zjutraj in med 17. in 20. uro zvečer. Na to številko, ki je objavljena na vsaki cigaretni škatlici, se lahko za obrnejo po pomoč tisti, ki bi želeli prenehati s kajenjem.

Brez tobaka za zdravje pljuč
Zdravje pljuč je ključnega pomena za splošno zdravje in dobro počutje, tobačni dim pa vpliva na zdravje pljuč – tako kadilcev kot nekadilcev – po vsem svetu. Grožnja za zdravje pljuč, ki jo povzroča uporaba tobaka in izpostavljenost tobačnemu dimu, upravičuje nadzor na področju rabe tobaka za številne, različne kategorije bolezni.

Nobena stopnja izpostavljenosti tobačnemu dimu ni varna. Najboljši ukrep za preprečevanje bolezni dihal in izboljšanje zdravja pljuč na svetovni ravni je zmanjšanje rabe tobaka in izpostavljenosti tobačnemu dimu. Upad njegove rabe je spodbuden, vendar pa to še ne zadostuje za dosego splošnega cilja, to je 30-odstotnega zmanjšanja razširjenosti rabe tobaka med odraslim prebivalstvom v evropski regiji Svetovne zdravstvene organizacije,” pa zaključuje Aiga Rurane, predstavnica in vodja urada Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji.

Tobačni in povezani izdelki predstavljajo velik problem za nastanek bolezni pljuč, kar je z opustitvijo uporabe teh izdelkov ali z ne-začetkom njihove uporabe možno popolnoma preprečiti. Andrej Martin Vujkovac, strokovni sodelavec Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj, je povedal: “Zanimivo je kako malo so prebivalci ozaveščeni o negativnih učinkih kajenja novih izdelkov, kot so npr. elektronske cigarete, na pljučne bolezni, medtem ko velika večina ve, da kajenje tradicionalnih cigaret povzroča pljučnega raka. Na tem področju naš čaka še dosti dela, kateremu bo naš inštitut v naslednjih letih namenil veliko pozornosti.

Kajenje škoduje tudi nerojenim otrokom

Raziskave kažejo, da tobačni dim vključno s pasivnim kajenjem in elektronsko cigareto ter onesnaženim zrakom, še posebej škodljivo vpliva na razvoj pljuč v prenatalnem obdobju in po rojstvu otroka. “Večje je tudi tveganje za pojav astme. Pljuča imajo bistveno vlogo za zdravje in dobro počutje ljudi. Čeprav je naša tobačna zakonodaja med najnaprednejšimi v svetu in pripomore k večji zaščiti in ozaveščanju, pa je izpostavljenost pasivnemu kajenju še vedno znatna, zlasti v domovih,” je povedala Mihaela Lovše, vodja Slovenske zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, hkrati pa pozvala kadilce, da se vključijo v Facebook kampanjo za opuščanje kajenja Opusti in zmagaj.

Oddaj komentar