Potrdili preoblikovanje Športnih objektov Maribor

Občinski Javni zavod Športni objekti Maribor so tik pred preoblikovanjem v gospodarsko družbo; mestni svet je namreč v drugi obravnavi sprejel odlok o preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo Šport Maribor.

Želijo, da se upravljanje dvigne na višjo raven

Osnovna dejavnost ostaja enaka – upravljanje z javno športno infrastrukturo –, vendar pa je po poslovno-finančnem načrtu, s katerim se je mestni svet tudi seznanil, njegova vizija, da se upravljanje športnih objektov dvigne na višjo raven. Šport Maribor bo med drugim prevzel v upravljanje tudi urbana igrišča in igrišča z otroškimi igrali.

Mariborčanom nameravajo tudi ponuditi »športne kartice zvestobe«

Kot je na seji povedal direktor ŠOM in predvideni direktor novega podjetja Tadej Mežnar, je po preoblikovanju predvidena optimizacija delovnih procesov, opreme in kadrov. Mariborčanom nameravajo tudi ponuditi »športne kartice zvestobe«, s katerimi bodo lahko ceneje uporabljali športne objekte.

Podžupan, pristojen za področje športa, dr. Samo Peter Medved, je na seji zagotovil, da se storitev za uporabnike športnih objektov ne bo poslabšala, in poudaril, da je ob organizacijskem preoblikovanju zelo pomembno, da se uspešno nadaljuje razdolževanje Športnih objektov Maribor. Športni objekti Maribor imajo namreč za 439 tisoč evrov terjatev do javnih podjetij Nigrad, Mariborski vodovod in Energetika Maribor.

Novoustanovljeno podjetje bo postalo del Javnega holdinga Maribor, ta pa bo odkupil navedene terjatve. Od vključitve Športna Maribor v javni holding Mestna občina Maribor
pričakuje tudi številne sinergijske učinke.

V poslovno-finančnem načrtu je predvidena rast tržnih prihodkov

Občina od Športa Maribor pričakuje, da bo upravljanje s športnimi objekti bolj učinkovito, kot je bilo v okviru zavoda. Predvideno je, med drugim, da bo za vsak objekt določen optimalen model upravljanja.

Ostajajo pa tudi javni prihodki – stroške vzdrževanja in upravljanja objektov bo krila občina kot njihova lastnica, v letu 2021 je predvidena še finančna pomoč občine za nerealizirane vadbene ure v športnih objektih zaradi epidemije, predvidena pa je v določenih primerih tudi subvencija vstopnin in najemnin iz občinskega proračuna.

Oddaj komentar