Maribor je lani zabeležil 200.859 nočitev

Trgatev Stare trte na Lentu, Vir: arhiv Lokalec.si

Maribor je lani zabeležil 200.859 nočitev (56 % manj kot v letu 2019) in 72.663 prihodov gostov (66 % manj kot v letu 2019). Razmerje med domačimi in tujimi nočitvami je bilo 22:78, največ tujih so ustvarili Nemci, Hrvati, Srbi, Italijani in Madžari.

Kljub epidemiološkim razmeram je Zavod za turizem Maribor (ZTM) intenzivno promoviral mesto in širšo destinacijo ter razvijal turistične produkte, kot sta nova blagovna znamka Naše najboljše in digitalizacija turističnih vsebin, je sporočil ZTM, ki sporoča tudi razmerje med prihodki in odhodki: “Razlika med realiziranimi prihodki in realiziranimi odhodki ZTM za leto 2020 po obračunskem načelu izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 19.645 EUR. Finančno stanje je posledica izpada prihodkov iz tržne dejavnosti ZTM, zaradi česar ZTM ni mogel zagotoviti kritja lastnih deležev v sklopu izvajanja aktivnosti, prijavljenih na razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Slovenske turistične organizacije (STO).”

Nočitve in prihodi gostov

Mesto Maribor je v letu 2020 zabeležilo 200.859 nočitev.  Največ nočitev je bilo ustvarjenih v januarju, februarju in avgustu. Število unovčenih turističnih bonov v Mariboru je bilo na dan 1. oktober 2020 6.152 ter je z izjemo prestolnice in turistično uveljavljenih obmorskih (Koper) in termalnih (Ptuj) mest preseglo rezultate drugih mestnih občin.

Maribor s Pohorjem.

Promocija mesta in destinacije

ZTM je Maribor in širšo destinacijo predstavljal na 11 sejmih, štirih delavnicah in eni borzi v Avstriji, Nemčiji, Švici, Srbiji, na Češkem, Slovaškem, v Italiji in Sloveniji. Webinarje in virtualne dogodke v organizaciji STO so izvedli na tržiščih Nemčije, Avstrije, Švice, Madžarske, Češke, Slovaška, Poljske, Francije in Italije. Zaradi pandemije in ukrepa dobroimetja v obliki turističnih bonov so promocijo preusmerili na domače tržišče in jo intenzivno izvajali na spletu. Na spletnem mestu visitmaribor.si, za katerega je ZTM prejel tudi nagrado Websi za najboljšo uporabniško izkušnjo, je število uporabnikov zraslo za 13,6 %. Na družbenih omrežjih VisitMaribor je število sledilcev zraslo za 18 %, medtem ko so z digitalnim oglaševanjem dosegli za kar 54 % uporabnikov več kot leto poprej (3,1 milijona). Pri spletnem nastopu so k sodelovanju povabili tudi prepoznavne mariborske osebnosti oz. ambasadorje; s 130.000 ogledi je bila najodmevnejša objava svetovno znanega čelista Luke Šulića z vabilom v Maribor. Maribor so oglaševali tudi v klasičnih medijih (televizija, radio in zunanje oglasne površine) ter izdali novi promocijski tiskovini: vinsko-kulinarični zemljevid Okusi Maribor in knjižico Maribor, mesto outdoor doživetij. Številne promocijske vsebine je ZTM izvedel tudi v okviru Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot (DKP), ki skrbi za vzpostavitev DKP v Sloveniji: sejemske predstavitve, uspešno spletno promocijo in digitalno oglaševanje ter vsebino 27 novih informacijskih tabel, ki bodo nameščene vzdolž slovenskega dela DKP.

Razvoj turističnih produktov

ZTM je vodilni partner dvoletnega projekta MGRT za digitalno inoviranje kulturne dediščine, v okviru katerega so v letu 2020 vzpostavili novo kolektivno blagovno znamko Naše najboljše (certifikat je do konca leta 2020 prejelo 26 lokalnih ponudnikov) ter organizirali delavnice za gostince, turistične kmetije, vinotoče, organizatorje potovanj, hotelirje, sobodajalce in lokalne pridelovalce. V sklopu projekta so izvedli tudi prvi del digitalizacije vsebine v Hiši Stare trte, Pokrajinskem muzeju Maribor in cerkvi s samostanom v Sveti Trojici v Slovenskih goricah, dokončni digitalizirani produkti pa bodo javnosti predstavljeni v prihajajočih mesecih.
V letu 2020 je bil Maribor prejemnik certifikata odličnosti specializirane revije Kongres magazine v kategoriji srednje velikih kongresnih destinacij, trajnostnega certifikata Zeleni ključ za turistično znamenitost Hiša Stare trte in nosilec naziva Green Destination bronze, s katero izkazuje in promovira trajnostno delovanje mesta in destinacije.

Prireditve ZTM

Zaradi epidemije koronavirusa je ZTM prireditve (so)organiziral v omejenem obsegu. V luči prilagajanja ukrepom in priporočilom pristojnih institucij za zajezitev širjenja novega koronavirusa so uspešno realizirali dogodka Rez Stare trte in Svečana trgatev Stare trte ter koordinirali in soorganizirali vsebine Čarobnega decembra. Med načrtovanimi dogodki, ki jih zaradi epidemije ni bilo mogoče izvesti, so bili Velikonočni sejem, Dan pohorske omlete in Martinovanje v Mariboru.

Stara trta – trgatev 2020.

TIC Maribor in Hiša Stare trte

V letu 2020 sta bila TIC Maribor in Hiša Stare trte zaradi epidemije od 13. marca do 17. maja in od 24. oktobra do 31. decembra 2020 zaprta. V TIC-u so zabeležili 82 % upad obiskovalcev in 80 % upad prometa, medtem ko je bilo v Hiši Stare trte za 83 % manj obiskovalcev in 64 % manj prometa.

Aktivnosti je narekovala pandemija – pa tudi menjava vodstva

Neva Pipan, predsednica sveta Zavoda za turizem Maribor, je dejala: “V poslovnem letu 2020 je aktivnosti ZTM narekovala pandemija novega koronavirusa, pa tudi menjava vodstva. Turistično gospodarstvo je ena izmed najbolj prizadetih panog zaradi pandemije, kar močno občuti tudi mariborski turizem. ZTM je svoje aktivnosti sproti prilagajal danim razmeram, tudi s pripravo rebalansa poslovno-finančnega načrta, a se primanjkljaju iz naslova tržne dejavnosti kljub temu ni mogel izogniti. Z enakim izzivom se je pričelo tudi letošnje leto, zato je iskanje novih virov prihodkov ključno za nadaljnje tržno poslovanje zavoda.”  Izpostavila je še, da je Letno poročilo pokazalo, da bo treba v načrtu dela za leto 2021 zastaviti konkretnejše in merljive cilje ter pripraviti program, ki bo temeljil na iskanju inovativnih turističnih produktov ter aktivnejšem in tesnejšem povezovanju deležnikov kulturnega, športnega in kongresnega turizma, društvene dejavnosti ter ponudnikov nastanitvenih kapacitet.

Oddaj komentar