Zaradi superračunalnika prišlo celo do aktiviranja gasilske brigade

Stanovalci iz okolice Izuma so zaskrbljeni, saj zaznavajo povečan hrup, odkar je v stavbi superračunalnik Vega. 

Stanovalci Hutterjevega bloka so jih na hrup opozorili dne konec meseca februarja in sicer na hrup, ki ga povzročajo prezračevalni sistemi podzemne garaže, kot pojasnjujejo na Univerzi v Mariboru se prezračevalni sistem garaže aktivira vsak dan dopoldan in popoldan in v primeru povečane koncentracije ogljikovega monoksida. Stanovalci so opozorili tudi, da se občasno ponoči pojavi hrup iz hladilnih agregatov za hlajenje računalniškega centra. Superračunalnik je vodno hlajen zato hrup hlajenja superračunalnika ne presega zakonsko dovoljenih mej. A očitno, je kljub zakonski meji precej hrupno.

Izvedli projekt, a prostora nimajo 

Zakaj je pravzaprav sploh superračunalnik nameščen v IZUM in ne v prostorih Univerze v Mariboru, ali univerza res nima niti kadrov niti prostora? “Univerza v Mariboru ima številne visokokvalificirane kadre na področju superračunalništva, ki so sodelovali pri uspešni izvedbi projekta “Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR” in prenašanju znanja. UM ob pripravi projekta HPC RIVR leta 2018 in tudi danes nima na voljo ustreznih namenskih prostorov potrebne velikosti za umestitev superračunalniške opreme.”

Poudarijo, da je kakršnakoli predelava obstoječih starih zgradb Univerze v Mariboru za ta namen je neracionalna. Iz razloga racionalnosti je UM tudi umestila prototipni superračunalniški sistem HPC Maister, prav tako zgrajen v okviru projekta HPC RIVR za razvojne namene, v namenski superračunalniški zabojnik, postavljen na parkirišču Tehniški fakultet neposredno ob električnem transformatorju.

Pritožba na hrup sredi noči

Druga pritožba stanovalcev, se je nanašala na izredni dogodek sredi noči, in sicer 6.4.2021, ko je v zgodnjih jutranjih urah po izpadu električnega napajanja za 12 minut prišlo do zagona dizelskega agregata (električno napajanje sistemov IZUM v izrednih razmerah) in požarnega alarma z aktiviranjem gašenja zaradi eksplozije baterije neprekinjenega napajanja in posledične intervencije gasilske brigade. Kar je stanovalce upravičeno razburilo.

IZUM je stanovalcem poslal naslednji odgovor: “Dne 6.4.2021 so se stanovalci ponovno pritožili, da jih je ponoči ob 4:00 zbudil močen hrup dizelskega agregata, ki se je zagnal zaradi izpada električne energije. Izpad je trajal 12 minut toliko je tudi trajalo delovanje dizelskega agregata. Istočasno se je v naših prostorih aktivirala protipožarna zaščita in gašenje, prišla je tudi gasilska brigada in v tem primeru gre za izredni dogodek, ki se zgodi zaradi višje sile. Dizelski agregat povzroča precejšen hrup vendar se ta zažene samo ob izrednih dogodkih in delovanje ne presega 15 ur letno. Ponoči se dizelski agregat v preteklih 30 letih še ni aktiviral, kar potrjuje, da v tem primeru res gre za izredni dogodek.”
“Dne 7.4.2021 smo izvedli meritve hrupa hladilnih sistemov na sosednjih stavbah (tudi na Hutterjevem bloku) in preliminarni rezultati kažejo, da hrup bistveno ne presega zakonskih vrednosti za tretje območje hrupa. Vseeno pa smo angažirali projektanta za protihrupno zaščito, ki pripravlja rešitev za zmanjšanje hrupa. Dela bomo izvedli v najkrajšem možnem času in izvedli ponovne uradne meritve ter o rezultatih seznanili stanovalce,” še pojasnijo v IZUM.

Prej se niso posvetovali z okoliškimi stanovalci 

Zanimalo nas je, če so se pred zagonom posvetovali z okoliškimi stanovalci, ali so jim predstavili projekt? “Projekt umestitve superračunalnika v prostore IZUM-a ni predmet gradbenega dovoljenja, ki bi zahteval posvetovanje z okoliškimi stanovalci. Kljub rezultatom meritev, ki ne kažejo preseganja hrupa z uredbo predpisanih mejnih ravni, je IZUM pristopil k projektu zagotavljanja dodatnih protihrupnih ukrepov.”

Oddaj komentar