Izredna seja mariborskega mestnega sveta zaradi nesklepčnosti odpadla

Mariborski mestni svetniki naj bi na pobudo Liste Franca Kanglerja (NLS) in Liste za pravičnost in razvoj (LPR) danes razpravljali o financiranju športnih društev in upravljanju športnih objektov v občini. A je na sklicano izredno sejo prišlo premajhno število svetnikov. Zaradi nesklepčnosti seja ni bila izvedena.

Svojo prisotnost je ob začetku današnjega zasedanja potrdilo 17 od 45 mestnih svetnikov, za izvedbo seje pa bi jih morala biti prisotna vsaj polovica.

Podžupan Samo Peter Medved, ki naj bi po pooblastilu župana Saše Arsenoviča vodil sejo, je pojasnil, da so svetnikom omogočili sodelovanje tudi na daljavo, a kljub temu ni pogojev za izvedbo seje.

Pobudo za sejo sta podala predstavnik Liste Franca Kanglerja (NLS) Milan Mikl in predstavnik LPR Primož Juhart s podpisi še 15 drugih mestnih svetnikov, med drugim iz vrst SDS in Levice.

Navedla sta, da je nujno treba razjasniti postopek izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Maribor v letih 2019, 2020 in 2021 ter domnevne nepravilnosti pri poslovnih poročilih in vodenju Športnih objektov Maribor. “Zaradi postopka preoblikovanja javnega zavoda Športni objekti Maribor v gospodarsko družbo je navedeno problematiko nujno potrebno obravnavati čim prej,” sta zapisala.

Direktorju Športnih objektov Maribor Tadeju Mežnarju med drugim očitata, da je v poročilih za svet zavoda in mestni svet navajal napačne in nepopolne podatke o poslovanju, na podlagi česar je bil napačno interpretiran končni poslovni rezultat.

Športni objekti Maribor so glede na predloženo gradivo na majski seji mestnega sveta zaključili leto 2020 s presežkom prihodkov nad odhodki v višini nekaj več kot 17.000 evrov. Mežnar je takrat pojasnil, da je to zelo dober rezultat glede na predhodne večletne rdeče številke in na okoliščine, na katere je odločilno vplivala epidemija covida-19, hkrati pa je še vedno zaprt srednji bazen v Pristanu.

Mikl pa v gradivu za današnjo sejo ocenjuje, da je pri Športnih objektih Maribor že za leto 2019 prišlo do napačnega interpretiranja poslovnega rezultata, kar se odraža tudi v prikazu poslovnega rezultata v letu 2020.

Pobudniki današnje razprave problematizirajo tudi občinski razpis za sofinanciranje programov in področij letnega programa športa. LPR je maja zaradi tega celo pozvala podžupana Medveda kot pristojnega za področje športa k odstopu zaradi domnevnih nepravilnosti pri tem.

Predstavnik LPR Juhart je med drugim izpostavil lanske domnevno sporne kadrovske menjave na občinskem uradu za šport, ko naj bi predsednik komisije za izvedbo omenjenega razpisa postal človek, ki je obremenjen z očitki o vpletenosti v domnevno pranje denarja. Prijavitelje na razpis naj bi obremenjevali s po ocenah LPR nepotrebno birokracijo, kriteriji izbora naj bi bili nejasni in razdelitev denarja nepregledna, od izbranih športnih društev in klubov pa naj bi se ne zahtevalo poročanja o načinu porabe denarja.

Medved je v takratnem odzivu vztrajal, da je bilo vse zakonito in pregledno. Poudaril je, da so razpisni postopek digitalizirali, s čimer se je uvedla preglednost postopka. “Ponosen sem, da smo postopek izvajanja letnega programa športa spravili v red in v rekordnem času podpisali pogodbe s športnimi klubi ter jim tako omogočili nemoteno delo,” je dejal.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar