FOTO: Tako poteka izgradnja novega kanalizacijskega sistema na delu Maribora

Asfaltiranje v Hrastju 1.VIR: MO Maribor

Izgradnja 24 kilometrov kanalizacijskih sistemov na območju Kamniške grabe, Limbuša, Laznice, Peker, Hrastja ter Malečnika in Trčove, ki poteka v sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave – Mestna občina Maribor«, se preveša h koncu. Dela na skoraj polovici odsekov so že zaključena, nekatera se izvajajo tudi v zimskem času.

V Limbušu, kjer je načrtovanih 6.600 metrov gravitacijskih in tlačnih kanalov in eno črpališče, je v celoti zaključena gradnja komunalne kanalizacije in rekonstrukcije vodovodnega omrežja na področju spodnjega Limbuša. Sedaj se, kolikor dopuščajo vremenske razmere, izvaja gradnja v zgornjem delu Limbuša v smeri proti Meranovem. V naselju Laznica so se dela pričela leta 2022, kanalizacija je že zgrajena ob Lazniškem potoku, v začetku pomladnih mesecev pa sledi zaključek del z asfaltno prevleko.

Zaključna dela na cesti Maribor – Ruše v Laznici
VIR: MO Maribor

V Pekrah so dela na Cesti Graške gore v celoti končana, v teku je gradnja povezovalnega kanala po Gozdni ulici, ki se bo zaključil na Obrežni ulici s priključevanjem na obstoječ desnoobrežni kanalizacijski kolektor. V Hrastju je kanalizacija večji del zgrajena, proti koncu leta so je izvajalec pričel z asfaltiranjem.

Asfaltiranje v Hrastju 1.VIR: MO Maribor

V naselju Malečnik-Trčova je trenutno zaključenih približno polovica odsekov, v kratkem se prične gradnja na odseku regionalne ceste Maribor-Pernica. Gre za daljši odsek, skoraj 1.500 metrov, zaključek je predviden sredi poletja.

Konec maja 2022 so se pričela dela v Kamniški grabi, kjer bo od stanovanjskega objekta Kamniška graba 62 proti severu zgrajeno 1.230 metrov nove kanalizacije. Dela na tem odseku so se zaradi nepredvidenih del pri izkopih (skalnata kamnina) podaljšala, a bodo prav tako zaključena spomladi.

Delo v zimskem času Limbuš – Vrhov dol VIR: MO Maribor

Po zaključku vseh del na projektu in pridobljenih uporabnih dovoljenjih, predvidoma konec leta 2023, bodo občani, ki jim bo s tem projektom omogočeno priključevanje na javno kanalizacijsko infrastrukturo, prejeli obvestilo s pomembnejšimi informacijami in navodili o izvedbi priključevanja interne kanalizacije iz njihovih objektov.

Oddaj komentar