20.8 C
Maribor, SI
torek, junij 25, 2024
V Mariboru bodo nadarjenim dijakom in študentom podelili štipendije

V Mariboru bodo nadarjenim dijakom in študentom podelili štipendije

vir: arhiva Lokalec.si

Mestna občina Maribor je te dni objavila dva razpisa za štipendiranje za šolsko leto 2017/2018. Razpisa se nanašata na štipendije za dijake srednjega poklicnega izobraževanja in nadarjene dijake ter študente.

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov so do štipendije upravičene osebe s statusom dijaka srednješolskega izobraževanja vključno od drugega letnika in osebe s statusom študenta dodiplomskega študija vključno od drugega letnika do začetka absolventskega staža ter osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega študija od prvega letnika dalje do začetka absolventskega staža (v nadaljnjem besedilu: kandidati), ki:

– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
– so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
– so v preteklem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
– so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke,
– niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.

Za podelitev štipendij nadarjen dijakom in študentom po tem razpisu so v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017 namenili 78.440,00 evrov.

Prijavo za podelitev štipendije se odda na obrazcu »Vloga za podelitev štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Maribor za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: www.maribor.si  pod rubriko »Javni razpisi/Javni razpisi« ali na sedežu Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, soba 14/pritličje v poslovnem času.

Podrobne informacije glede razpisa najdete na povezavi.

 

 

Oddaj komentar