Delavcem Pošte Slovenije zvišali dodatke

Pošta Slovenije dodatno zaposluje, prav tako bodo delavcem povišali nadomestila za malico, dodatek za neugodne vplive okolja ter dodatek za deljeni delovni čas. To je dogovor pogajalskih skupin Pošte, Sindikata delavcev prometa in zvez ZSSS.

V skladu s sklenjenim dogovorom bo Pošta Slovenije povišala nadomestilo za prehrano iz 4,27 EUR na 6 EUR (velja od 1. 5. 2017). Gre za ukrep do uveljavitve nove sistematizacije delovnih mest (predlog slednje bodo pripravili do letošnjega oktobra). S prvim avgustom bodo dodatek za neugodne vplive okolja iz 3 dvignili na 6 odstotkov, dodatek za deljen delovni čas pa iz 15 na 20 odstotkov. Trenutno na Pošti tudi dodatno zaposlujejo, predvsem zaradi lažje organizacije dela v dostavi. Povišanje števila zaposlenih ter povišanje nadomestila za prehrano bo za Pošto Slovenije pomenilo dodatnih 4,5 milijona evrov stroškov dela letno, dvig dodatkov pa 1,1 milijona letno.

Kaj plačujejo zaposlenim?

Zaposleni so  v letu 2016 poleg plač, regresa, prehrane, prevoza na delo, dopolnilnega pokojninskega zavarovanja, dobili izplačano tudi poslovno uspešnost. Poleg stroškov plač je Pošta Slovenije za zaposlene v zadnjih petih letih namenila tudi za več kot 6,7 milijonov evrov, in sicer za službeno obleko, zdravstvene storitve in svetovanje zaposlenim, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, promocijo zdravja na delovnem mestu, sredstva, namenjena nakupu očal za delo z računalnikom, za storitve zunanjega pooblaščenca za mobing in psihološka svetovanja, za izobraževanja, za socialno pomoč in za novoletno obdaritev otrok.

Pogajanja zaključena, dialog se nadaljuje

Pogajalski skupini sta se dogovorili tudi za nekatere druge ukrepe glede dodelitve dodatka, v teku pa so tudi druge aktivnosti, ki vplivajo na dodatno ureditev delovnih pogojev in delovnega časa.  S podpisom dogovora sta pogajalski skupini Pošte Slovenije in Sindikata delavcev prometa in zvez pri ZSSS zaključili pogajanja.  Pošta Slovenije pa bo ob tem nadaljevala sindikalni dialog tudi z ostalimi tremi sindikati v podjetju. Ob tem pa na Pošti obljubljajo, da bodo še naprej skrbeli za socialno varnost 5.588 zaposlenih, njihovih družin in ostalih pogodbenih partnerjev ter za rast in razvoj podjetja.

Oddaj komentar