S 1. januarjem 2021 prihajajo pomembne carinske novosti pri uvozu pošiljk z blagom

Slika je simbolična. Vir: Pixabay.com

Leto 2021 prinaša vrsto zahtevnih carinskih in davčnih sprememb, povezanih z uvozom pošiljk z blagom v EU območje. Hkrati se v naslednjem letu zaostrujejo pravila pošiljanja pošiljk z blagom pod okriljem Svetovne poštne zveze. S 1. januarjem 2021 tako stopa v veljavo zahteva Svetovne poštne zveze, po kateri je za vse pošiljke z blagom obvezen elektronski zajem vseh podatkov pred ali najkasneje ob sprejemu pošiljk v prenos ter izmenjava podatkov med poštnimi operaterji.

V skladu z zahtevo Svetovne poštne zveze bodo morale biti pošiljke, ki vsebujejo blago in bodo namenjene izven območja EU, od 1. januarja 2021 naprej opremljene z obrazcem eCN23 (Carinska izjava v elektronski obliki), ki vsebuje podrobnejši opis vsebine pošiljke. Pošta Slovenije bo tudi za pošiljke, ki so namenjene za območja v EU, uporabljala obrazec eCN23, vendar z omejenim naborom obveznih podatkov.

Obrazec eCN23 dostopen preko spleta

Pošta Slovenije je urejanje opreme mednarodnih pošiljk z blagom za svoje uporabnike uredila prek spletnega portala UVOZ-IZVOZ, dostopnega na tem naslovu. Ta pošiljatelju omogoča, da z vnosom podatkov o pošiljki sam kreira obrazec eCN23. Pošiljatelj se lahko odloči, da obrazec natisne sam (prejme ga na svoj elektronski naslov ali si ga prenese iz spletnega brskalnika) ali pa izbere, da mu obrazec natisnejo na poštnem okencu (za kar potrebuje zgolj »potrditveno kodo«, ki jo pridobi skupaj z obrazcem CN23) in jo predloži ob oddaji pošiljke. Pošiljatelji, ki uporabljajo sprejemne sisteme Pošte Slovenije, bodo ob izboru pošiljke z blagom, ki bo namenjena za mednarodni promet, avtomatsko preusmerjeni na izpolnjevanje obrazca.

Sprememba splošnih pogojev

Zaradi omenjenih novosti je Pošta Slovenije spremenila tudi Splošne pogoje izvajanja univerzalne poštne storitve in Splošne pogoje izvajanja drugih poštnih storitev, z veljavnostjo od 1. januarja 2021, ki so dostopni na tej spletni strani. Bistvene spremembe splošnih pogojev se nanašajo na delitev pošiljk glede na vsebino, ki se v pošiljkah pošilja. Blago bodo lahko uporabniki tako kot do sedaj pošiljali v paketnih pošiljkah, pošiljkah Hitre pošte ter poslovnem vrednostnem pismu, medtem ko so pisemske storitve po novem razdeljene na dve skupini, in sicer na pošiljke, ki vsebujejo dokumente in korespondenco ter na pošiljke, ki vsebujejo blago, kar je še posebnega pomena pri pošiljanju blaga v tujino.

Z navedenimi spremembami na področju pisemskih storitev v notranjem in mednarodnem prometu, ki pričnejo veljati 1. 1. 2021, bo Pošta Slovenije zadostila zahtevam Svetovne poštne zveze glede obveznega zajema elektronskih podatkov za vse pošiljke z blagom. Delitev vseh pisemskih storitev po vsebini bo uporabnikom omogočala lažjo izbiro storitve.

 

Oddaj komentar