Za dravsko kolesarsko pot DRSI letos namenila 1,2 milijona evrov

Slovenski partnerji pri projektu Dravska kolesarska pot so letos izvedli številne aktivnosti. Postavili so 600 novih usmerjevalnih tabel, v uporabo predali nov 30-kilometrski odsek med Mariborom in Ptujem, gradijo se nekateri drugi novi odseki. Direkcija za infrastrukturo je letos za vse aktivnosti namenila okoli 1,2 milijona evrov.

Direkcija je letos omenjena sredstva na podlagi sklenjenih pogodb namenila za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, pridobivanje zemljišč, gradbena dela in promocijo. Podpisane pa so tudi že pogodbe za 11 sklopov za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za več odsekov v skupni vrednosti dobrih 1,6 milijona evrov, ki bodo zaključene v prihodnjem letu, so pojasnili na direkciji za infrastrukturo.

Na pododsekih celotne trase, kjer ni zgrajene ustrezne infrastrukture za kolesarje, se trenutno intenzivno pripravlja projektna dokumentacija in pridobivajo potrebna zemljišča za gradnjo. Gradbena dela pa ta čas potekajo na območju občin Muta in Ruše.

Na območju Občine Muta ob državni cesti gradijo 1,2 kilometra dolg odsek kolesarske poti do avtobusne postaje, ki bo zaključen do konca letošnjega leta. V pripravi pa je že razpis za naslednjo fazo, ki bo izvedena prihodnje leto in ki bo zajemala tudi ureditev podvoza za kolesarje pod glavno cesto.

Na območju Občine Ruše gradijo petkilometrski odsek na trasi Ruše-Maribor. Zaključek del prve faze je predviden do poletja 2019, hkrati je prihodnje leto predviden tudi razpis za izvedbo druge faze na tem odseku in dela kolesarske poti na območju mariborske občine v skupni dolžini okoli 7,5 kilometra.

Trenutno je v teku razpis za gradnjo odseka kolesarske poti na območju Občine Radlje ob Dravi, in sicer med Zgornjo Vižingo in Vodnim parkom Reš, ki naj bi se gradil prihodnje leto. Po pridobitvi zemljišč je predvidena tudi objava razpisa za gradnjo kolesarske poti od vodnega parka do navezave na obstoječe kolesarske površine v Spodnji Vižingi v skupni dolžini okoli 6,3 kilometra.

Široko partnerstvo za Dravsko kolesarko pot, ki v Sloveniji povezuje 18 občin, tri razvojne agencije, mariborski zavod za razvoj turizma in direkcijo za infrastrukturo, si prizadeva za ureditev kolesarske poti ob Dravi od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško.

V Sloveniji bo Dravska kolesarska pot ob popolni vzpostavitvi štela 145 kilometrov, pri čemer sta med Mariborom in Ptujem dve varianti, ena skozi Duplek in druga skozi Starše, kar skupaj znese 180 kilometrov kolesarske poti ob porečju Drave. Celotna kolesarska pot bo v Sloveniji predvidoma urejena v treh do petih letih.

Partnerji pri projektu Dravska kolesarska pot tesno sodelujejo s kolegi iz Avstrije in Hrvaške. Nedavno je v Miklavžu na Dravskem polju potekalo prvo mednarodno srečanje slovenskih in hrvaških deležnikov na območju reke Drave, ki predstavlja začetek prizadevanj za skupni nadaljnji razvoj Dravske kolesarske poti vse do Osijeka, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor – Pohorje.

Skupno bo Dravska kolesarska pot, ki glede na avstrijske izkušnje obeta velik turistični potencial, v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem po zdajšnjih načrtih dolga 510 kilometrov.
Vir: lokalec.si

Oddaj komentar