O podražitvi cen komunale bodo odločali januarja

Mariborski mestni svet zaradi pozne ure včeraj ni odločal o načrtovani uvedbi omrežnine za kanalizacijo in dvig cen odvajanja odpadnih komunalnih voda. Sejo je pri tej točki prekinil in jo bo nadaljeval predvidoma 5. januarja. Na dnevnem redu med drugim ostaja tudi seznanitev z načrtom za selitev dela osrednje enote Mariborske knjižnice na Tabor.

izredna seja mom (2)

Elaborat za stroške odvajanja odpadne vode na območju Mestne občine Maribor za leto 2017, ki ga je izdelalo komunalno podjetje Nigrad, poleg nekoliko višje cene storitve zajema tudi uvedbo omrežnine, ki je po navedbah mestne uprave nujna za ustrezno vzdrževanje kanalizacijskega omrežja. Po besedah vodje občinskega urada za komunalo Vilija Eisenhuta načrtujejo, da bodo z njo letno zbrali od 1,2 do 1,5 milijona evrov.

Omrežnina, ki so jo sicer uvedli že v večini drugih slovenskih občin, je določena pri 3,88 evra na vodomer na mesec, cena odvajanja odpadne vode pa pri 0,3 evra na kubični meter. Za povprečno mariborsko gospodinjstvo bi se tako mesečna položnica, ki jo prejme od Nigrada, skupno povišala za okoli pet evrov.

So pa mestni svetniki danes med drugim potrdili cene prevoza potnikov po žičnicah na Mariborskem Pohorju, ki so podobne kot lani. Novost je šolska in “omejena mesečna vozovnica”, ki imetniku omogoča prevoz z vzpenjačo enkrat dnevno gor in dol. Namenjena je zaposlenim ali stanujočim na Pohorju, ki so zaenkrat odrezani od javnega potniškega prometa. “Ti dve vozovnici uvajamo zato, ker želimo gondolo kot gospodarsko javno službo znotraj mesta Maribor vključiti v sistem gospodarske javne službe prevoza potnikov v Republiki Sloveniji,” je pojasnil direktor Marproma Bernard Majhenič. “Potovanje z gondolo traja osem minut, z avtobusom pa uro in pol,” je dodal.

Mestni svetniki so tudi odobrili prošnjo Maproma, da se mu da možnost, da ob posebnih dogodkih, kot so na primer večja športna tekmovanja, nudi promocijske cene prevoza z žičnicami.

Kljub številnim pomislekom pravne narave so mestni svetniki odobrili osnutek koncesijske pogodbe za upravljanje Mariborskega Pohorja, a na predlog SD dodali, da naj dokument pregleda še pristojno ministrstvo. Niso pa sprejeli predlaganih sprememb pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva, ampak bodo razpravo o tem nadaljevali na eni od prihodnjih sej.

Januarja torej čaka mestne svetnike veliko dela. Poleg redne januarske seje bodo morali zaključiti današnjo sejo, hkrati pa naj bi na izredni seji, predvidoma 19. januarja, odločali o seznamu projektov, s katerimi bo Maribor kandidiral za sredstva iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). Od tega je med drugim odvisna tudi usoda osrednje enote Mariborske knjižnice.

Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar