Mariborski svetniki na izredni seji o razlogih za prodajo Farmadenta

Mariborski svetniki so se na današnji izredni seji seznanili z razlogi za začetek postopka prodaje družbe Farmadent, ki je v 83-odstotni lasti mestne občine. Kot formalni razlog je odvetnik družbe Stojan Zdolšek navedel spremembe zakona o lekarniški dejavnosti, opozicija pa mestni upravi očita, da gre le za načrt glede selitve knjižnice.

 

Ministrstvo za zdravje je z novelo zakona začelo urejati področje lekarniške dejavnosti in med drugim prepovedalo vertikalno povezovanje lekarn s farmacevtskimi podjetji in tistimi, ki se ukvarjajo z veleprodajo zdravil in medicinskih pripomočkov. Ker se rok za zadostitev zakonskim določilom izteče 27. januarja 2018, se je po mnenju mestne uprave potrebno kar najhitreje lotiti postopka prodaje.

Mestna občina Maribor je namreč soustanoviteljica Lekarn, ki so bile do nedavnega lastnik Farmadenta, nato pa je bilo premoženje prenešeno na občine ustanoviteljice. Vendar tudi to ne zadošča, saj gre po mnenju ministrstva tudi v tem primeru za nedovoljene povezave, zato so se na občini lotili postopka prodaje, za kar pa mora najprej sprejeti rebalans proračuna.

Simon Štrancar, direktor mestne uprave,  je posvaril pred zavlačevanjem postopka. Kot je dejal, bi v tem primeru morali podjetje prodajati na silo, za kar bi iztržili manj, lahko bi prišlo do sovražnega prevzema, s tem pa bi bila negotova usoda podjetja z okoli sto zaposlenimi.

Čeprav je tokrat šlo zgolj za seznanitev z razlogi za prodajo, pa so bile nekatere svetniške skupine nezadovoljne z načinom, na katerega jih mestna oblast seznanja o njem, saj so to točko uvrstili na dnevni red šele danes, gradivo pa so prejeli dan pred sejo.

Po besedah svetnika Županove liste Milana Mikla se točka na dnevnem redu ni naključno znašla prav pred odločanjem o izvedbenem dokumentu trajnostne urbane strategije. Iz te je mestna uprava izločila projekt knjižnice, ki jo namerava seliti v prostore nekdanje Probanke, te pa kupiti prav s kupnino od Farmadenta.

Kljub nekaterim razmišljanjem, da s prodajo ni potrebno tako hiteti, je župan Andrej Fištravec dejal, da bo sam storil vse, da pride do prodaje, saj kot odgovorna oseba občine ne more prevzeti tveganja zaprtja dejavnosti in podjetja. “Da je enoletno prehodno obdobje nerazumno kratko, smo župani z vodstvom podjetja neprestano ponavljali, a so bile lobistične mreže močnejše, vlada in državni zbor pa sta pač sprejela takšno odločitev,” je dejal župan, ki ne želi namenoma kršiti sprejete zakonodaje.

V zvezi s projektom knjižnice pa je povedal, da je stvar današnje odločitve mestnega sveta, ali jo po racionalnejšem predlogu seliti v nove prostore, kar zagovarja sam, ali pa se lotiti dražje obnove na Rotovškem trgu.

Svetniki SMC in Liste za pravičnost in razvoj so zahtevali ustanovitev mešane politične in strokovne komisije, ki bo spremljala postopek prodaje, ob tem pa zahtevali redno obveščanje mestnih svetnikov o prodajnem postopku. Takšen predlog je bil sprejet, čeprav so nekateri svetniki glede ustanavljanja vedno novih komisij, od katerih na koncu ni koristi, izrazili skepso.

Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar