Mariborski mestni svetniki potrdili proračuna brez glasu proti

4. redna seja Mestne občine Maribor

Mariborski mestni svetniki so na 4. redni seji opravili drugo branje proračuna občine za letošnje leto, ki je zdaj zastavljen v višini 139,3 milijona evrov. Proračun Mestne občine za leto 2020 pa je določen v višini 136,1 milijona evrov. Mestni svetniki so na seji potrdili oba proračuna med drugim pa potrdili tudi zaključni račun proračuna mariborske občine za leto 2018.

Prihodki v občinsko blagajno so letos načrtovani v višini 119,8 milijona evrov, dodatno pa naj bi pridobili 1,6 milijona evrov s prodajo kapitalskih deležev, okoli 11 milijonov evrov z novim zadolževanjem, od lanskega leta pa na računu ostaja 6,8 milijona evrov. V enaki višini so predvideni odhodki.

Prihodki so v primerjavi s prvo obravnavo proračuna višji za tri milijone evrov, med drugim zaradi pričakovanih višjih prilivov za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in turistično takso. Zato so po besedah župana Saše Arsenoviča lahko povečali sredstva za kulturo, socialo, nevladne organizacije, gasilce in mlade za skoraj 200.000 evrov. Med projekti, za katere se bodo letos zadolžili, so obnova Koroške ceste, Vojašniškega trga in promenade v Mestnem parku, ureditev cone Tezno, OŠ Janka Padežnika, Vrtca Ivana Glinška in kopališča Pristan. “Kljub velikim investicijam bo dolg občine konec leta 2021 39 milijonov, danes je skoraj 41 milijonov. To pomeni, da delamo finančno vzdržno in bomo z novo finančno perspektivo EU pripravljeni ponovno se zadolževati za projekte, ki bodo služili razvoju Maribora,” je povedal župan. Svoje predloge za drugo branje sta podali svetniški skupini prejšnjih županov Franca Kanglerja (Lista Franca Kanglerja – NLS) in Andreja Fištravca (LŽAF), ki jim je župan delno ugodil. Med drugim je znižal sredstva za materialne stroške mestne uprave in ta denar preusmeril v obnovo ceste proti Žavcarjevemu vrhu in začetek projekta obnove zahodne tribune Ljudskega vrta. Zdenka Križanič, svetnica LŽAF, sicer pa predsednica Odbora za kulturo, je predlagala o ustanovitev sveta za kulturo. Odbor za kulturo tudi predlaga ustanovitev mestnega kina in nakup filmskega projektorja. Župan Arsenovič je pojasnil, da občina dela na tem, tudi na ponovni oživitvi kina Udarnik in nakupu projektorja, vendar želijo, da se najprej sestavi program in najde nekoga, ki bo z mestnim kinom upravljal. “Da bomo točno vedeli kako in kaj, da se ponovno ne zgodi, da bodo stvari izginjale kot je pred kratkim izginil oder v lasti občine,” je še dodal Arsenoivič. Povedal je še, da je tudi za Borštnikovo srečanje dosežen dogovor z državo, da za dodatno zaposlitev pokrije polovico stroškov, drugo polovico pa krije občina. 100.000 evrov so razporedili na postavki za šport in namenili več za športne objekte. V proračun za leto 2019 je vključena še projektna naloga za Zdravstveni dom na Jezdarski ulici. Uprava je zagotovila še 300.000 eurov za obnovo kanalizacije v Radvanju. Znak, da prisluhnejo tudi krajevnim skupnostim pa je 85.000 evrov, ki jih bodo v prihodnjih dveh letih prejele krajevne skupnosti.
Danijela Šerbinek (Lista Franca Kanglerja – NLS) je predstavila amandma, ki se zavzema za začetek izgradnje vodovoda Bresternica-Gaj. S tem bi zagotovili 20.000 evrov za izdelavo projektne dokumentacije za leto 2020 pa amandma, ki bi zagotovil 250.000 evrov za zagotovitev faznega začetka izgradnje vodovoda. Celotni projekt je vreden več kot 1.250.000 evrov. Zdravko Luketič je povedal, da so županovi amandmaji izboljšali proračun. “Veseli me, da je župan upošteval tudi predloge opozicije, čeprav ne vseh,” je še dodal Luketič, svetnik NSi. Josip Rotar iz Liste kolesarjev in pešcev je dejal, da ga veseli, da so v drugi verziji proračuna tudi sredstva za obnovo Gregorčičeve ulice. Tudi večina njihovih predlogov je bila upoštevana, zato bo proračun podprla. Alenka Iskra je dejala, da bodo svetniki SD podprli amandmaje župana. V V SD pozdravljajo tudi amandma za menjalno pogodbo med MOM in Termami Maribor. Jelka Kolmanič iz DeSUS je izrazila zadovoljstvo, da je bilo veliko predlogov upoštevanih. “Lahko si samo želimo, da bo proračun v čim večjem procentu izpeljan, zato bomo predlog proračuna podprli, kakor tudi vse županove amandmaje,” je zaključila Kolmaničeva. Franc Kangler je na koncu še povedal, da pričakuje, da bo končni račun pokazal, da je bil proračun 85-90 odstotkov realiziran. “To bo pomenilo, da je proračun tudi dejansko zaživel,” je zaključil Kangler.
Svetniki so tako sprejeli proračun za leto 2019 s 34 glasovi za in nobenim proti. Kaže, da je bilo napovedanih 8 svetnikov iz vrst Liste Franca Kanglerja – NLS, vzdržanih. Prav tako so s 30 glasovi za, sprejeli sklep proračuna za leto 2020, ki je določen v višini 136,1 milijona evrov, kar je pol milijona manj od predloga za prvo obravnavo. Prihodki so v primerjavi s prvo obravnavo višji za pet milijonov evrov, med drugim zaradi pričakovane prodaje zemljišč za trgovskim objektom Bauhaus v Razvanju. Hkrati so iz proračuna črtali prodajo družbe Farmadent, še vedno pa vsebuje sredstva za Ljudski vrt in zdravstveno postajo Tezno. 12 svetnikov se je glasovanja vzdržalo.
Mestni svetniki so se na seji seznanili še z zaključnim računom proračuna iz leta 2018, ki je bil v zadnji obliki sprejet v višini 138,2 milijona evrov. Po besedah pomočnice vodje mestne uprave Mateje Cekič so ga realizirali v višini 107,2 milijona evrov oziroma 77 odstotkih. Med drugim ni bila izvedena prodaja Farmadenta in občinskih stanovanj. “Vse investicije, ki niso bile izvedene, so prenesene v leto 2019 in 2020,” je dejala. Stojan Auer je ob tem vprašal župana ali bo sledila kakšna revizija poslovanja prejšnjega župana, ki bi moral za situacijo odgovarjati. “Kaj bomo naredili je zdaj vprašanje energije, ampak nekaj bo potrebno narediti, ker je to res preveč kaj gledamo pred sabo,” mu je odgovoril Arsenovič. “Tudi sam mislim, da takšnega zaključnega računa na simbolni ravni ne gre podpreti,” je še dodal Arsenovič. Svetniki so nato z 9 glasovi za in 7 proti sprejeli zaključni račun, 29 svetnikov pa ni glasovalo, kar tudi marsikaj pove.

Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar