Dvig minimalne plače draži komunalne storitve

Vir: pixabay.com

Občina Miklavž na Dravskem polju je prva, ki je dvignila ceno za vodo. In sicer dvig cene vodarine je za dobrih deset odstotkov, dvig cene omrežnine pa za dobrih pet odstotkov. Kdaj bodo temu sledile ostale občine, 15 jih je še, iz sistema Mariborskega vodovoda?

Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju je na zadnji seji soglasno potrdil dvig cene vode za svoje občane. Podražitev je bila pričakovana, saj bo minimalna plača od 1. januarja 2020 znašala 940 evrov, na to pa je treba prišteti še dodatke za delovno dobo, delovno uspešnost in težke pogoje dela.

Zadnja podražitev cen, vezanih na Mariborski vodovod, je bila v večini občin leta 2017. Utemeljitev tokratnega dviga se ne nanaša samo na dvig minimalne cene, temveč tudi povišanja drugih stroškov. Po navedbah vodovoda so se stroški električne energije v tem času povišali za približno 100 tisoč evrov letno oz. za 13 odstotkov. Po ocenah Zbornice komunalnega gospodarstva bi se lahko strošek električne energije povišal še za dodatnih 82 odstotkov. Verjetno v realnosti ne bo tako, saj bi takšen skok cene izrazito vplival na gospodarsko aktivnost, ki se je pričela ohlajati in to za nas pri najbolj pomembnem zunanjem partnerju Nemčiji. Stroški poštnih storitev naj bi bili na letnem nivoju višji za približno 50 tisoč evrov oz. 15 odstotkov, stroški goriv za približno 20 tisoč evrov oz. 15 odstotkov. Po podatkih SURS so se plače od tega obdobja dvignile za 4,56 odstotka.

Po novem letu lahko pričakujemo obravnavo podražitev na vseh občinskih svetih, tudi na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor. Mariborski vodovod je namreč največji vodovodni oskrbni sistem v državi, saj oskrbuje s pitno vodo porabnike v 16 občinah, in sicer iz Mestne občine Maribor ter občin Ruše, Selnice ob Dravi, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Duplek, Pesnica, Šentilj, Kungota, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Cerkvenjak in Gornja Radgona.

Dopolnjeno, 30. decembra 2019, ob 13.55
– Odgovori župana Občine Miklavž na Dravskem polju

Za več podrobnosti smo se obrnili tudi na župana Miklavža na Dravskem polju Egona Repnika, ta nam je odgovoril, da so “dvig cen predlagali na osnovi novega elaborata za oblikovanje cen vode v letu 2020, ki je izkazoval potrebo po dvigu cen zaradi predvsem dviga plač oz. minimalne plače.” Zanimalo nas je, ali Občina Miklavž nima lastnih rezerv, da bi lahko pokrila razliko v ceni, pa nam je odgovoril, da  občina nima rezerv in dodal: “Potem bi morala enako ravnati na področju vseh javnih storitev, ko bo potreba po dvigu cen. Pomembno je, da imamo kljub dvigu cen še vedno skupaj z MO Maribor najnižjo ceno vodarine v sistemu Mariborskega vodovoda.” Nazadnje so cene dvignili v Miklavžu na Dravskem polju leta 2017. Župan pa je še dodal, da tokratnega dviga cen niso mogli urediti drugače: “Dviga cen ne bi bilo mogoče urediti drugače kot z dvigom subvencije za pokrivanje razlike v ceni, kar pa v okviru proračuna občine Miklavž ni več vzdržno. Sredstev za nujne investicije bi zmanjkalo.”

Oddaj komentar