V Mariboru nov program pomoči starostnikom na domu

Slika je simbolična. Vir: Shutterstock

V Mariboru so na Verstovškovi ulici 6 odprli vstopno informacijsko točko projekta preoblikovanja obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostih storitev in programov za starejše “Usmerjena integrirana oskrba doma”. Na vstopno informacijsko točko bodo zainteresirani že lahko prišli. Prve oblike pomoči pa naj bi stekle v prvi polovici junija. Projekt pa se bo izvajal za več občin.

Projekt usmerjene integrirane oskrbe doma bo trajal dve leti. “Vstopna točka je del celotnega projekta in predstavlja začetek sprejemanja bodočih uporabnikov, ki jih bomo vključevali v koncept novih storitev, ki bodo dopolnjevale današnji patronažni sistem storitev pomoči na domu,” je povedal direktor Doma upokojencev Danice Vogrinec Maribor Marko Slavič. Na vstopni točki bodo bodoči uporabniki dobili vse informacije o projektu, o možnostih, kaj lahko preko njega dobijo. Tu pa se bodo delale tudi ocene, kdo od potencialnih uporabnikov izpolnjuje pogoje, da se vključi v projekt.

S tem projektom bodo modernizirali institucionalne pristope v domovih za starejše, kot smo jih sicer vajeni, hkrati pa poskrbeli, da bi starostniki in drugi, ki pomoč potrebujejo, lahko čim dlje ostali v domačem okolju, kjer bi dobili vso ustrezno podporo in pomoč.

Poleg nosilca programa in koordinatorja aktivnosti Doma upokojencev Danice Vogrinec Maribor v projektu sodelujejo še Center za pomoč na domu, Zdravstveni doma Adolfa Drolca Maribor ter kot zasebni partner še Lekarna Arnica Montana. Tako je Jernej Završnik, direktor mariborskega zdravstvenega doma, povedal, da so se izkazale v Mari boru in okolici potrebe po tovrstnih aktivnostih.

Zraven pa je vključen tudi Center za pomoč na domu, ki bo s svojimi zaposlenimi nudil na terenu več pomoči starostnikom in pomoči potrebnim. Ob socialnih oskrbovalkah bodo imeli med drugim na terenu tudi psihologa in delovno terapevtko.

Oddaj komentar