Oddajte predloge za prejemnike nagrad Mestne občine Maribor

MP produkcija

Mestni svet Mestne občine (MO) Maribor podeljuje nagrade MO Maribor posameznikom, društvom, zavodom in skupinam posameznikov za dosežke, pomembne za ugled in razvoj MO Maribor ter za kakovost življenja v njej.

Predloge za podelitev priznanja in nagrad Mestne občine Maribor lahko podajo politične stranke, podjetja, zavodi in druge organizacije, organi, društva in posamezniki, vse do 01. julija 2024.

V kolikor imate predlog za prejemnika nagrade, lahko tega oddate najpozneje do ponedeljka, 01. julija 2024 na naslov: Komisija mestnega sveta mestne občine Maribor za priznanja in nagrade, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom »Priznanja in nagrade 2024 – NE ODPIRAJ« ali oddate predlog osebno v sprejemni pisarni, soba 14.

Obrazec za vložitev predlogov je mogoče dvigniti po predhodni najavi in po dogovoru na tel. št. 02 22 01 386, od ponedeljka do petka v času uradnih ur, obrazec za podelitev nagrad MO Maribor in priznanja listina mesta Maribora pa se nahaja tudi na spletni strani www.maribor.si – mestni svet – komisije in odbori – komisije – komisija za priznanja in nagrade – priloge.

Nagrade MO Maribor bodo nato podeljene ob prazniku Mestne občine Maribor.

Oddaj komentar