FOTO: V UKC Maribor otvorili spominski park prof. dr. Zore Janžekovič

FOTO: UKC Maribor

V petek, 11. 11. 2022 s pričetkom ob 11.30 je v UKC Maribor potekala odgrnitev kipa in otvoritev spominskega parka prof. dr. Zore Janžekovič, mariborske kirurginje, univerzitetne profesorice, raziskovalke in svetovno znane utemeljiteljice izvirne metode zdravljenja opeklin.

Doktorica Zora Janžekovič je delovala v mariborski bolnišnici med leti 1947 in 1984. Pomembno je vplivala na ustanovitev in razvoj Oddelka za plastično in
rekonstruktivno kirurgijo v takratni Splošni bolnišnici. Ob svojem rednem delu na oddelku se je kot kirurginja posvečala tudi kliničnemu raziskovanju. Razvila in utemeljila je novo metodo zdravljenja opeklin, ki danes predstavlja zlati standard oskrbe.

FOTO: UKC Maribor

Globoke in obsežne opekline so bile takrat v velikem številu usodne za opečenca. Predstavljale so nerešljiv problem za zdravnike. Zora, kakor so jo klicali njeni sodelavci, se je problema lotila na njej lasten način. Razmišljala je, da je tudi opeklina rana, ki jo je po kirurških principih potrebno takoj očistiti in zapreti. Njen izviren pristop, z zgodnjo tangencialno nekrektomijo in takojšnjim pokrivanjem vrzeli s tankim kožnim presadkom, je pomenil revolucionarno spremembo.

Omogočil je uspešno zdravljenje globokih in razsežnih opeklin. Glas o novi, zelo uspešni, kirurški metodi zdravljenja se je hitro razširil. Uporabljati so jo pričeli v vseh opeklinskih centrih kot standardno metodo. Opisali so jo tudi v vseh kirurških učbenikih ter pričeli o njej poučevati na vseh medicinskih fakultetah sveta. Vendar, kot je doktor Janžekovičeva večkrat dejala in tudi zapisala, so imeli največjo korist od vsega bolniki in slednje je bilo za njo tudi edino, kar šteje.

FOTO: UKC Maribor

Doktorica Zora Janžekovič je postavila pomembne temelje, ne le na področju zdravstvene stroke, temveč tudi na področju položaja žensk in Slovencev v medicini in družbi ter neprenehoma aktivno raziskovala nadaljnje možnosti za doseganje napredka na teh področjih. Svoje znanje in zagon je navkljub materialnim, socialnim in političnim oviram v vlogi mentorice, predstojnice oddelka in univerzitetne profesorice prenesla na svoje sodelavce, učence in mnoge po svetu.

Kip je delo kiparja dr. Marjana Dreva, akad. kipar

Kiparstvo je študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani od 1976 do 1982 in leta 2015 doktoriral iz predmeta likovna teorija. Ukvarja se s kiparstvom, oblikovanjem in likovno teorijo. Imel je 21 samostojnih razstav. Izdelal je dvanajst figuralnih spomeniških plastik velikega formata na Štajerskem, Prekmurju, Dolenjskem in Beli krajini.

FOTO: UKC Maribor

Oblikoval je in še oblikuje več serij parnih ti. ”komplementarnih kiparskih form” s skupnim naslovom Par je več kot dvojica. Kot likovni teoretik raziskuje znanstvene koncepte likovnih konceptov prostorov ti. Nove paradigme v likovnih umetnostih”, osnovanih na matematiki in psihologiji zaznavanja. Živi  in ustvarja v Šentilju v Slovenskih goricah.

Oddaj komentar