Danes se začenja jesenski izpitni rok mature

Vir: pixabay.com

Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih ustanovah se s pisnim izpitom iz maternega jezika danes začenja jesenski rok splošne in poklicne mature. K splošni maturi se je prijavilo 1399 dijakov (lani 1609), ki bodo opravljali izpite iz 32 predmetov, poklicno maturo bo opravljalo 2322 kandidatov. Ustni izpiti bodo potekali do 3. septembra.

Prvič bo splošno maturo opravljalo 243 prijavljenih kandidatov (lani 506), 217 jo ponavlja v celoti, 521 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita (lani 506). Drugi del izpitov opravlja 120 kandidatov, ki splošno maturo pišejo v dveh delih, 298 kandidatov pa bo izboljševalo oceno pri maturitetnem predmetu.

V skladu s koledarjem splošne mature letošnji jesenski rok poteka v šestih dneh. Pisni izpit iz matematike bo v torek. Od srede do sobote bodo kandidati pisali izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov.

Kandidati bodo z uspehom na jesenskem roku splošne mature seznanjeni 17. septembra na šolah. Na isti dan si bodo že zgodaj zjutraj lahko pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu.

Pri poklicni maturi se je prijavilo 2322 kandidatov (lani 2699) s 140 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih. Izpit iz tretjega predmeta bodo opravljali iz matematike v torek, iz angleščine, nemščine in slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v petek, 28. avgusta.

Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov (t. i. drugi predmet poklicne mature) bodo v ponedeljek, 31. avgusta.

Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta opraviti izdelek oziroma storitev in zagovor ali izpitni nastop v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo.

Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na jesenskem roku poklicne mature 8. septembra.

Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 365 kandidatov (lani 346), največ pri sociologiji, psihologiji, angleščini, zgodovini in matematiki, so sporočili iz Državnega izpitnega centra.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar