ZZZS: Izdatki za bolniška nadomestila predvidoma višji za 30 milijonov evrov

V Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ocenjujejo, da bo letos v zdravstveno blagajno prišlo za okoli 215 milijonov evrov manj prihodkov od načrtovanih. Zaradi nastalih razmer ob epidemiji tudi pričakujejo, da se bodo izdatki za nadomestila odsotnosti z dela povečali za okoli 30 milijonov evrov. Opozarjajo, da zavod ne bo mogel iz lastnih sredstev vseh svojih obveznosti.

ZZZS predlaga, da bi se z interventnim zakonom zavodu iz državnega proračuna zagotovilo pokrivanje razlike med prihodki in odhodki v posameznem koledarskem letu, enako kot je zagotovljeno zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. S tem bi se po njihovem mnenju zagotovilo finančno vzdržno in nemoteno poslovanje zdravstvene blagajne in slovenskega zdravstva. Opomnili pa so, da vlada in DZ prejšnji teden njihovih predlogov nista vključila v prvi interventni mega protikoronski zakon. Zaradi tega so izvajalci zdravstvenih storitev in ZZZS zaskrbljeni glede nujno potrebnih pogojev za neprekinjeno in učinkovito delovanje zdravstvenega sistema v letošnjem letu.

Na ZZZS ocenjujejo, da bo javna zdravstvena blagajna v letu 2020 imela zmanjšanje prihodkov od prispevkov za okoli 215 milijonov evrov glede na načrtovane v finančnem načrtu za leto 2020. Iz naslova zmanjšanja gospodarske aktivnosti pričakujejo upad v višini 200 milijonov evrov, iz naslova odloga plačila prispevkov po začasnem protikoronskem ukrepu pa pričakujejo upad v višini 15 milijonov evrov.

“Dodatno ocenjujemo, da se bodo zaradi nastalih kriznih razmer povečali izdatki za nadomestila odsotnosti za okoli 30 milijonov evrov glede na načrtovane v finančnem načrtu ZZZS za leto 2020,” so še zapisali v sporočilu za javnost. Ocenjujejo, da ZZZS iz lastnih finančnih sredstev ne bo mogel poravnavati svojih obveznosti do izvajalcev zdravstvenih storitev in kriti pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Tako ZZZS med drugim predlaga, da se javnim zdravstvenim zavodom izpad prihodkov v letu 2020 zaradi nerealiziranih programov zdravstvenih storitev, ki so dogovorjene v pogodbi z ZZZS in ki jih na podlagi odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije ne smejo opravljati oz. jih smejo opravljati le v omejenem obsegu, pokrije iz državnega proračuna. Ocenili so, da bi ZZZS v tem primeru imel okoli 144 milijonov evrov manj odhodkov za omenjene zdravstvene storitve.

ZZZS je sicer v lanskem poslovnem letu realiziral okoli 3,1 milijarde evrov prihodkov, leto je zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini v višini 50,6 milijona evrov, glede na poslovno poročilo za lani. Zavod pa v zadnjih letih beleži rast izdatkov zaradi bolniškega dopusta. Lani so ti znašali nekaj več kot 381,5 milijona evrov.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar