Zelena luč za prenovo Rotovškega trga, vrednost 25 milijonov evrov, to so načrti

Mestna občina Maribor je pridobila pravnomočno dovoljenje za gradnjo Centra Rotovž – inovativnega centra, usmerjenega k promociji knjige, izobraževanja, kulture in digitalizacije.

Projekt  v 50 % financiran s strani proračuna Ministrstva za kulturo

Prav tako je Vlada Republike Slovenije na današnji seji uvrstila gradnjo centra v veljavni
Načrt razvojnih programov 2021–2024 in tako zagotovila delno sofinanciranje projekta. Projekt Center Rotovž v vrednosti 25 milijonov evrov bo v 50 % financiran s strani proračuna Ministrstva za kulturo. MO Maribor pa je v proračunih 2021 in 2022 (kasneje tudi 2023) rezervirala sorazmerni delež sofinanciranja glede na zastavljeno časovnico gradnje.

Pričetek del že letos ali v pričetku prihodnjega leta

Gradbena dela se bodo pričela konec letošnjega oz. v začetku prihodnjega leta, in sicer z rušenjem trenutnega objekta. Gradnja novega objekta bo sledila takoj za tem. MO Maribor bo tako za rušitev kot gradnjo pripravila skupno javno naročilo predvidoma še ta mesec.

Z nastopom nove mestne uprave leta 2018 se je obudila in nadgradila ideja o razširitvi mestne knjižnice v centru mesta ter zasnovi skupnega prostora, kjer bi se prepletale različne kulturne vsebine. Tik pred izvedbo je oživitev Rotovškega trga preko povezujočih se vsebin in programov Mariborske knjižnice, Umetnostne galerije Maribor in Artkina, ki bo tvoril skupni kreativni, kulturni izobraževalni medgeneracijski prostor.

Namesto nekdanje restavracije Rotovž planiran Art kafe

Na območju nekdanje restavracije Rotovž je planiran Art kafe, ki bo ponujal oddih in okrepitev za vse obiskovalce in mimoidoče. Nov objekt je podjetje Medprostor – Arhitekturni atelje projektiralo tako, da je njegova univerzalna raba maksimalno omogočena. Osrednji družabni prostori predstavljajo stične točke vseh programov. Največji del objekta, namenjen povezovanju vseh programov, je multimedijski prostor, ki se lahko preuredi v prireditveni prostor za večje število obiskovalcev. Ta se nahaja v kleti objekta in je oblikovan kot 2 amfiteater.

Druga skupna točka so manjše učilnice oziroma ustvarjalnice, ki se bodo formirale v
zahodnem traktu Rotovža. Na tem mestu se bodo izvajali različni izobraževalni programi s poudarkom na izobraževanju uporabnikov tretjega življenjskega obdobja. Ostali študijski programi so smiselno razporejeni po objektu, tako da se med seboj ne motijo.

Novost noveliranega projekta je ukinitev uporabe obstoječega objekta Pionirske knjižnice s premestitvijo le-te v sam sklop novega objekta in ukinitev tehnične kleti, ki se nadomešča v najvišjih etažah obeh novih objektov. MO Maribor s projektom novega kulturnega centra stremi k ohranjanju kulturne dediščine in ustrezni umestitvi novih delov objekta v staro mestno jedro, zato je že pri samem projektiranju tesno sodelovala z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.

Rotovški trg bo posodobljen tako, da bo ponovno povrnjen v stanje pred zadnjo prenovo

Projekt bo povezal mesto v dveh smereh: Glavni trg s Slomškovim trgom in Gosposko ulico z Lekarniško. Na nivoju trga je v skladu z natečajnim projektom predvidena rekonstrukcija arhitekturne zasnove Rotovškega trga iz leta 1960, s prepoznavno geometrijo, ki je delo arhitekta Branka Kocmuta.

Kvalitetna tlorisna geometrija zasnove smiselno povezuje heterogeno okoliško gradnjo, odstopanja pa se pojavljajo v sami materialnosti. Ta bo bolje odgovarjala novi kletni etaži in novemu programu trga, ko bo Center Rotovž zaživel, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Oddaj komentar