Zavarovalnice po nedavnih neurjih še zbirajo prijave škod

Foto: Pixabay

Zavarovalnice po neurjih, ki so v tem mesecu prizadela posamezna območja v državi, še zbirajo prijave škod. Tako večinoma še ne morejo podati ocene, koliko škode so povzročile lokalne ujme, po doslej zbranih podatkih pa je največ škode nastalo na vozilih, nepremičninah in kmetijskih površinah.

Kot so za STA pojasnili v Zavarovalnici Triglav, prijave in popis škode na terenu še potekajo. “Pričakujemo številne škodne primere, glede skupne višine nastale oz. prijavljene zavarovane škode pa je trenutno še prezgodaj govoriti,” so povedali.

Po doslej zbranih prijavah so neurja, ki so v tem mesecu pustošila v državi, največ škode povzročila na osebnih vozilih, zgradbah in tudi na kmetijskih površinah.

Tudi v Zavarovalnici Sava so zadnja neurja največ škode povzročila na avtomobilih in nekaterih nepremičninah. Zavarovanci škodo, predvsem zaradi dopustov, še vedno prijavljajo, zato ocena škode še ni znana, so povedali za STA.

Veliko prijav škode

V zavarovalnici Generali za vse dogodke v avgustu trenutno beležijo nekaj čez 1000 prijav škod v znesku 1,4 milijona evrov, največ v širši okolici Kamnika in Celja. Kot so pojasnili za STA, do konca meseca oz. v začetku septembra pričakujejo še več prijav škod, saj se bodo domov vrnili dopustniki in prijavili škodo.

Pričakovano je bilo sicer zaradi neurij poškodovanih največ nepremičnin in avtomobilov, škode pa so po številu približno enakomerno razporejene na vozila in nepremičnine – hiše in pripadajoče pomožne objekte, so navedli na Generaliju.

V Zavarovalnici Triglav v zadnjih letih opažajo več ekstremnih vremenskih pojavov kot prej in ugotavljajo, da se povpraševanje po premoženjskih zavarovanjih vsakokrat poveča neposredno po večjih naravnih nesrečah, kot so poplave, toča in ujme.

“Toda zavarovanost ostaja na enaki ravni, po naših ocenah premajhna glede na posledice tovrstnih dogodkov. Zaradi spreminjajočih se podnebnih razmer se bodo namreč vremenske nevšečnosti z večjimi škodami verjetno dogajale tudi v prihodnje, zato v Zavarovalnici Triglav strankam svetujemo, da preverijo ustreznost zavarovalne zaščite,” so poudarili.

Kot ugotavljajo v največji slovenski zavarovalnici, ima približno polovica zavarovancev avtomobilskih zavarovanj sklenjeno zavarovanje kaska kombinacije B, ki krije škode na avtomobilu zaradi toče in viharja. Medtem je po njihovi oceni v državi še vedno nezavarovanih okoli 40 odstotkov vseh stanovanj.

Zavarovanost na področju kmetijstva v Sloveniji je močno odvisna od preteklega škodnega dogajanja, deleža sofinanciranja države, izbire višine zavarovalnega jamstva (višine odbitnih franšiz) in premijskih stopenj, so navedli in dodali, da višina soudeležbe države pri zavarovalnem zajetju deluje pozitivno, kar dokazuje tudi porast števila zavarovanih hektarjev v zadnjih letih, ko je država dvignila delež sofinanciranja, letos na 55 odstotkov.

“Zavarovanje posevkov in plodov velja za eno najbolj rizičnih zavarovalnih področij, kjer je obvladovanje tveganja dodatno oteženo tudi zaradi geografskih in klimatskih značilnosti Slovenije. Sodeč po meteoroloških prognozah lahko vsako leto pričakujemo tudi več škodnih primerov, t.j. pozeb, toč, viharjev, poplav, vročinskih udarov, suš ipd., kar pomeni, da bo slovensko kmetijstvo v prihodnje še bolj izpostavljeno in ranljivo pred naravnimi nesrečami, ki so posledica podnebnih sprememb,” so še poudarili v Zavarovalnici Triglav.

Povečana rast zavarovanj

V Zavarovalnici Sava v zadnjih letih opažajo povečano rast sklenjenih zavarovanj na vseh področjih, kar pripisujejo tako ozaveščanju zavarovancev kot vedno pogostejšim in predvsem hitrim vremenskim spremembam, ki smo jim priča.

“Opažamo, da se intenzivnost neurij v zadnjih letih veča, saj smo v Sloveniji in na celotnem našem območju priča pojavom, ki so bili prej terminsko umeščeni samo v določena obdobja. Sedaj smo neurjem in točam priča praktično celo leto. Neurja so postala geografsko izrazito lokalizirana in intenzivirana,” so še navedli v Zavarovalnici Sava.

V Generaliju opažajo, da je zavarovanost nepremičnin kot tudi avtomobilov v Sloveniji dokaj visoka. Zanimanje za zavarovanje nepremičnin postopoma raste, saj so posledice naravnih katastrof in podnebnih sprememb očitne.

“Za večino gospodinjstev je zavarovanje doma, torej nepremičnine in premičnin v njej, stalnica, še bolj dosledni pri tem so poslovni subjekti. Po drugi strani pa se ocenjuje, da približno tretjina nepremičnin še vedno ni zavarovanih. Res je, da se pomena zavarovanja začnemo še bolj zavedati po katastrofalnih poplavah ali potresih v soseščini in hudih, pogostih neurjih, vendar gre za bolj kratkotrajen učinek na povpraševanje,” so poudarili v Generaliju.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar