Z neveljavnim osebnim dokumentom se ne moreš cepiti, na upravno enoto po nov dokument pa brez PCT ne moreš

Vzorec osebne izkaznice

Na nas se je obrnila bralka, ki se je želela cepiti, a ker ji je veljavnost na osebnem dokumentu iztekla, na cepilnem mestu pa se zahteva osebni dokument in zdravstveno izkaznico, ne more na cepljenje. Nov, veljaven osebni dokument bi lahko dobila na upravni enoti, a za vstop v upravno enoto mora izpolnjevati pogoj PCT.

To torej pomeni, da bi se morala najprej cepiti, potem pa na upravno enoto. Ne nazadnje bi tudi pri testiranju na covid, torej za izpolnjevanje pogoja o negativnem testu, morala izkazati, da je to res ona – in to z veljavnim osebnim dokumentom. Kako rešiti zagato, ne ve.

Za vstop strank na upravne enote odlok ne določa nobenih izjem

Na Upravno enoto Maribor smo vprašali, kako obravnavajo take primere. Robert Pungerl, v. d. načelnika UE Maribor, nam je pojasnil prvi del o obveznem izpolnjevanju pogoja PCT: “Pri vstopu v Upravno enoto Maribor smo tudi za urejanje osebnih dokumentov dolžni upoštevati veljavni Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV—2 ( nadaljevanju: Odlok), ki za vstop strank na upravne enote ne določa nobenih izjem.” To torej pomeni, da bralke in drugih oseb, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, ne smejo spustiti v svoje prostore.

Osebno izkaznico, ki ji je potekla veljavnost od 31.3. 2020 do 31.12. 2021, se lahko uporablja

“Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: Zakon o interventnih ukrepih), med drugim omogoča tudi možnost uporabe osebne izkaznice, ki ji je sicer že potekla veljavnost, pod omejenimi pogoji,” pa nam je pojasnil Pungerl v nadaljevanju. “Naprej 13. člen Zakona o interventnih ukrepih določa, da lahko državljan Republike Slovenije ne glede na določbo 9. člena Zakona o osebni izkaznici, osebno izkaznico, ki ji je potekla veljavnost od 29. marca 2020, do 31. decembra 2021, uporablja kot javno listino za izkazovanje istovetnosti in državljanstva.”

Prepoved uporabe, če so spremenjeni osebni podatki

Še naprej je Pungerl pojasnil, da je uporaba osebne izkaznice za take namene mooča le na območju Republike Slovenije. “ni pa mogoča, če je njen imetnik v tem času spremenil na osebni izkaznici vpisano osebno ime, prebivališče, datum rojstva ali EMŠO, ali če mu je prenehalo državljanstvo Republike Slovenije oziroma če fotografija na osebni izkaznici ne izkazuje več njegove prave podobe.”

Ministrstvo ni dalo navodil za take primere

Vprašali smo še, ali so od NIJZ ali ministrstva za javno upravo dobili kakšna dodatna navodila za take mejne primere, pa so nam odgovorili, da niso dobili nobenih  navodil, kako postopati glede veljavnega Odloka in sprejema strank.

Vprašanja, kako ravnati v primerih, ko osebna izkaznica ni več veljavna, je celo preluknjana, smo poslali tudi na ministrstvo za javno upravo, na njihove odgovore še čakamo.

Oddaj komentar