“Vsa javna podjetja so odpeljali v en skriti kotiček, kjer mi nimamo nobenega vpliva”

Na zadnji seji Mestne občine Maribor so svetniki obravnavali tudi spremembo odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor, s katero bi mestni svet odločal v imenu ustanoviteljice in ne več župan. In če je jasno, da je tako župan kot mestni svet del politike, so v njegovi listi drugačnega mnenja, saj očitno župana ne jemljejo kot osebe politične funkcije. Aljaž Bratina – Arsenovič za Maribor je celo dejal: “Menimo, da gospodarskih družb tudi preko sistema nadzora ne sme voditi politika.” In kaj je torej po njihovem mnenju župan drugega kot politični organ?

Jelka Kolmanič: “Ne razumem, zakaj se more v čisto vsako stvar vmešati politika.”

V Arsenovičevi listi so z vodenjem holdinga zadovoljni, celo govorijo o večji preglednosti kot pred združitvijo. Jelka Kolmanič – Arsenovič za Maribor, je komentirala: “Smo ob ustanoviti bili izjemno zahtevni in dovolj kritični zato, da smo dobili vse podatke, ki so nas prepričali, vsaj nekatere, ne vseh, ampak večino, ker drugače sklep ne bi bil sprejet, da bomo dosegli z ustanovitvijo holdinga sinergične učinke, ker smo ugotavljali, da po prejšnji situaciji nismo imeli tako pregledne situacije.”

V nadaljevanju je še povedala: “Rada bi povedala to, da imajo nadzorni sveti svojo funkcijo in če smatramo, da kaj ni v redu pokličimo na odgovornost nadzorni svet in se bomo takrat pogovarjali, ne razumem, zakaj se more v čisto vsako stvar vmešati politika.” Je pa ga. Kolmanič očitno pozabila, da je morala družba Energetika zaradi nepravilne odstavitve nadzornega sveta Alanu Percu plačati odškodnino in nadzorniki vse do danes niso odgovarjali.

Milan Mikl: “Vsa javna podjetja so odpeljali v en skriti kotiček, kjer mi nimamo nobenega vpliva”

Milan Mikl – SDS se z navedbami Kolmaničeve ne strinja in je povedal, da predlog podpirajo in spomnil, da so predvidevali, kaj se bo zgodilo: “Vsa javna podjetja so odpeljali v en skriti kotiček, kjer mi nimamo nobenega vpliva. Ne vem in ne razumem, v čem je tukaj problem. Saj pa se ne bojimo politične odločitve, ravno nasprotno, zato smo tukaj, da mogoče pa obravnavamo, spremljamo in odločamo. Jaz in v SDS ne vidimo nič spornega, po našem trdnem prepričanju bi bilo boljše, da holdinga ne bi bilo, sploh ne v taki obliki, kot se sedaj počne.”

Alenka Iskra – SD: “Politika je župan in politika je mestni svet”

Da politike, pri odločanju ustanoviteljice, ne morejo izključiti, je poudarila Alenka Iskra – SD: “Politika je župan in politika je mestni svet. Razlika med enim in drugim organom je ta, ali odloča ena oseba, kot pa vidimo v aktualni sestavi mestnega sveta lahko politika tudi s svojim odločanjem privede do ne dobrih odločitev.” Dodala je, da se strinjajo, da je skrajno nenavadno, da mestni svet nima nikakršnih informacij v tistem delu, kjer ustanovitelj odloča in prejema informacije.

Milan Lukič: “Je holding zgolj neka skupna služba, ki zagotavlja neki osnovni servis, ne zagotavlja pa strateškega razvoja.”

Oglasil se je tudi Milan Lukič – Gibanje Svoboda, ki je dejal: “Povedano je bilo, da je s strani holdinga 450.000 manj dividend od pričakovanih. Se pravi, da je že županstvo več pričakovalo, kot se dejansko dosega. Mi predlagamo celovito razpravo.” V nadaljevanju je dodal še: “Smiselno je se usmeriti v strokovno presojo holdinga kot takega in ugotoviti, ali je holding zgolj neka skupna služba, ki zagotavlja neki osnovni servis, ne zagotavlja pa strateškega razvoja.”

Lidija Divjak Mirnik: “Mestni svet, kot najvišji organ MOM popolnoma izločil iz odločevalskega procesa”

Lidija Divjak Mirnik – Lista za pravičen razvoj Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti, je komentirala: “Mestni svet je najvišji organ Mestne občine Maribor in kot takšni mora imeti pristojnost odločanja kot ustanovitelj in nadzor nad delovanjem pravnih subjektov, ki jih je z odlokom ustanovil zato, ker delujejo v javnem interesu. To je bil osnovni namen, zakaj smo javni holding ustanovili, da bi deloval v javnem interesu, da bi ljudem izboljšal mestni servis, da bi pocenili položnico, zmanjšali število zaposlenih, ali vsaj direktorjev, itd..”

V nadaljevanju pa je dejala, da so za delovanja pravno relevantni samo sklepi, ki jih občina sprejema in vpisuje v knjigo sklepov: “Imamo situacijo, da je ta edini družbenik, ki te sklepe vpisuje en sam in to ni mestni svet ampak župan.”

Aljaž Bratina: “Menimo, da gospodarskih družb tudi preko sistema nadzora ne sme voditi politika”

Aljaž Bratina Arsenovič za Maribor je dejal: “Ne podpiramo tega predloga, ker menimo, da gospodarskih družb tudi preko sistema nadzora ne sme voditi politika temveč izrecno in samo kompetentni nadzorniki, ki po zakonu o gospodarskih družbah za svoje odločitve tudi odgovarjajo. Politično telo, mestni svet, ne zagotavlja ničesar od navedenega, osebno pa tudi odločno zavračam vmešavanje politike v gospodarstvo in predlog ocenjujem kot populistični in škodljiv.”

Tako izjava Kolmaničeve kot Bratine sta kontadiktorni, saj je župan politična funkcija, sama pa trdita, da gospodarskih družb tudi preko sistema nadzora ne sme voditi politika, Kolmaničeva pa ne razume, zakaj se more v čisto vsako stvar vmešati politika.

Mestni svet je odločanje o tej točki prekinil. To bodo odločali čez tri mesece, ko bodo svetniki prejeli vse potrebne informacije.

Oddaj komentar