Vlada predlaga novo zaposlitev: Na NIJZ želijo strokovnega direktorja

Vlada predlaga uvedbo položaja strokovnega direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je razvidno iz predloga sprememb sklepa o ustanovitvi NIJZ, objavljenega med vladnimi gradivi v obravnavi. Strokovnega direktorja bi za štiriletni mandat imenoval in razreševal svet zavoda na podlagi javnega razpisa.

Strokovni direktor bi zavoda vodil strokovno ter raziskovalno in izobraževalno delo zavoda. Odgovoren bi bil za strokovnost dela zavoda, za uresničevanje strokovnega razvoja in raziskav ter strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi doma in v tujini, je razvidno iz predloga sprememb sklepa o ustanovitvi NIJZ.

Finančne posledice za stroške zaposlitve

Glede na vladni predlog pa bi sedanji direktor postal generalni direktor zavoda.

Z uvedbo položaja strokovnega direktorja NIJZ bi nastale finančne posledice v višini stroškov zaposlitve. Glede na podatke za uvrstitev strokovnega direktorja zavoda v 56. plačni razred bi ti znašali 40.304 evrov za strošek plače od maja do decembra 2021, v letu 2022 pa 60.466 evrov. Sredstva bi zagotovili znotraj finančnega načrta ministrstva za zdravje za izvajanje javne službe na NIJZ.

Za strokovnega direktorja NIJZ bi lahko imenovali kandidata, ki ima med drugim specializacijo s področja javnega zdravja oz. socialne medicine, epidemiologije ali higiene oz. drugo primerljivo podiplomsko izobrazbo z naštetih področij ter ima najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih s področja strokovnega vodenja.

Mandat bi trajal štiri leta

Mandat strokovnega direktorja NIJZ bi trajal štiri leta, po poteku mandata pa bi strokovni direktor lahko bil ponovno imenovan. Podrobnejši pogoji za imenovanje, izvedba postopka, naloge, odgovornosti in pristojnosti ter pogoji za razrešitev strokovnega direktorja zavoda bi bili določeni v statutu.

Strokovnega direktorja bi imenovali v 60 dneh od uveljavitve sprememb in dopolnitev statuta. Do imenovanja strokovnega direktorja bi njegove naloge opravljal dosedanji direktor zavoda. Svet zavoda bi moral uskladiti statut s tem sklepom v 60 dneh od uveljavitve teh sprememb.
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar