VIDEO: Bo prvi rektor Univerze v Mariboru dobil svojo ulico?

Novinarska konferenca na kateri so vsi deležniki predstavili aktivnosti ob 100. obletnici rojstva prvega rektorja Univerze v Mariboru

“Če hočete, da bo mesto pomembno, ustanovite v njem univerzo!”, je znan citat Daniela Patricka Moynihama, ameriškega politika, diplomata in sociologa. Temu zgledu je sledil tudi prof. dr. Vladimir Bračič, ki je leta 1975 postal prvi rektor Univerze v Mariboru.

Njegova vloga pri nastanku in razvoju višjega in visokega šolstva v Mariboru je neprecenljiva, višek pa je dosegla z ustanovitvijo Univerze. V akademskih krogih ga cenijo kot geografa, katerega temeljno področje raziskovalne dejavnosti je je bila družbena geografija, posebno problematika manj razvitih območij severovzhodne Slovenije. Za razvoj znanstvene misli in krepitve narodne zavesti v tem delu Slovenije je imel odločilen pomen Časopis za zgodovino in narodopisje, katerega delo je po več kot dvajsetih letih neizhajanja po drugi svetovni vojni ponovno obudil Vladimir Bračič in bil njegov glavni in odgovorni urednik od leta 1985 pa vse do leta 1992. Vzpodbujal je tudi ustanavljanje Kulturno umetniškega društva Študent Maribor, študentskega lista Katedra in drugih oblik kulturne dejavnosti študentov.
Tako ne čudi, da bo Univerza v Mariboru, stoto obletnico rojstva rektorja dr. Vladimirja Bračiča jeseni obeležila z več dogodki v Mariboru in tudi Cirkulanah, rojstnem kraju prvega rektorja Univerze v Mariboru. Z različnimi prireditvami se bo spomnila njegovega rojstva in njegovih plemenitih dejanj, ki so pripomogla k ustanovitvi Univerze v Mariboru.

Tako bo, 18.septembra, na slovesnosti ob Dnevu univerze rektor preimenoval Veliko dvorano rektorata v Dvorano Vladimirja Bračiča. Ob otvoritvi prenovljene dvorane, bo postavljen tudi njegov doprsni kip. V sklopu dogodkov bo v Univerzitetni knjižnici Maribor okrogla miza, katere glavna tema bo zgodovinska prelomnica v razvoju Maribora, pridobitev statusa univerzitetnega mesta. Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru pa bodo odprli razstavo, kjer bodo predstavili delo in pomen Vladimirja Bračiča kot geografa.
Na dan Bračičevega rojstva, 27. septembra, bodo v občini Cirkulane odprli spominsko sobo v Bračičevi rojstni hiši, v kateri bodo na ogled njegova dela, priznanja, fotografije in nekateri osebni predmeti.
Ob obletnici bo tudi Filatelistično društvo Maribor, katerega predsednik je Bojan Bračič, sin Vladimirja Bračiča, predstavilo osebno znamko s podobo rektorja.

Zveza kulturnih društev in Univerza v Mariboru pa Mestni občini Maribor predlagata, da se del Koroške ceste, od Koroškega mostu do križišča pri Fontani, kjer domuje študentski kampus, preimenuje v Ulico Vladimirja Bračiča.

Oddaj komentar