V uporabo predana prva kartična podzemna zbiralnica

Glavni trg s podzemno zbiralnico. Foto: Snaga Maribor

Z današnjim dnem, 1. decembrom 2020, daje Snaga Maribor v uporabo prvo podzemno zbiralnico, ki je implementirana na Glavnem trgu, v okviru njegove prenove. Podzemna zbiralnica predstavlja novo zbirno mesto gospodinjstev na tem območju.

Gospodinjstva bodo v podzemni zbiralnici prepuščala mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, odpadni papir, stekleno embalažo in drugo odpadno embalažo. Za namen oddaje mešanih komunalnih in bioloških odpadkov so jim bile predane posebne kartice za odklepanje zabojnikov v zbiralnici. Prav tako so vsa gospodinjstva, katerim je podzemna zbiralnica namenjena, prejela zloženke z navodili za uporabo podzemnega sistema zbiranja odpadkov.

Namen podzemne zbiralnice

Namen podzemne zbiralnice je izboljšanje sistema zbiranja ločenih frakcij in mešanih komunalnih odpadkov v urbanem središču ter z odstranitvijo nadzemnih zabojnikov prispevati k urbanistično bolj urejeni in uporabnikom prijazni komunalni infrastrukturi za zbiranje odpadkov. Mestna občina Maribor se je odločila, da sledi tehnološkemu razvoju ravnanja z odpadki, kot to opazimo drugod po Sloveniji in svetu in v ta namen začela z izgradnjo podzemnih zbiralnic v Mariboru. Podzemne zbiralnice bodo predvidoma vgrajene na več lokacijah v starem mestnem jedru, vgradnja pa bo potekala v skladu s strategijo obnove tega dela mesta. Podzemna zbiralnica je plod preučevanja in uvajanja pametnih podzemnih sistemov za zbiranje odpadkov v Mariboru v okviru evropskega projekta WINPOL, v katerem devet projektnih partnerjev združuje moči za usmerjanje uporabe inteligentne opreme in s tem povezanih politik ravnanja z odpadki. Dosedanje ugotovitve kažejo smiselnost implementacije podzemnih sistemov v mestno jedro in pol-podzemnih v območja večstanovanjskih objektov, turističnih lokacij, pokopališč, ipd.

Ločeno zbiranje odpadkov je skupna odgovornost vseh nas. Pomembno je, da dosledno in skrbno razvrščamo odpadke že na mestu njihovega nastanka in jih potem pravilno prepustimo na zanje predvidenih mestih. Bodimo trajnostno naravnani in se v vse bolj obremenjenem okolju zavedajmo možnosti ponovne uporabe in čim manjšega potrošništva.

Oddaj komentar